SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2006:2

Del

Download Social Forskning 2006:2

INDHOLD

I fokus

Af Ole Gregersen

Kommunerne bedre til at inddrage udsatte børn og familier 

Der er sket store forbedringer i kommunernes arbejde med børnesager. Det gælder ikke mindst involveringen af børn og forældre i deres egne sager. Men der er meget store forskelle imellem kommunerne. Nogle kommuner er kommet langt med at omsætte Servicelovens nye regler fra 2001 til daglig praksis, mens andre kan blive meget bedre.
Af Anne-Dorthe Hestbæk

Arbejdspladser fastholder ældre, men indsatsen kan øges

Knap halvdelen af de danske arbejdspladser gør efter eget udsagn i dag en indsats for at fastholde deres medarbejdere efter, at de er fyldt 60 år. Men arbejdspladserne kan gøre mere på dette område i fremtiden. Det viser en kortlægning, som Socialforskningsinstituttet har gennemført.
Af Mona Larsen

Hurra, vi lever – længere og længere

Der er brug for et fundamentalt opgør med den omsiggribende 'alderisme'. Det påpeger formanden for Styregruppen for det strategiske fremsyn om det aldrende samfund 2030.
Af Jørn Henrik Petersen

Brug for mere viden om unges sociale problemer

Vi mangler på viden om danske unges misbrug, trivsel og psykiske problemer. Og vi mangler ikke mindst viden om effekten af forebyggelses- og behandlingsindsatser. Det viser en ny forskningsoversigt.
Af Cathrine Jespersen

Opvækst med afsavn

En ny undersøgelse fra SFI stille skarpt på, hvordan børn, og til dels deres forældre, oplever at være en familie med trængt økonomi. Det går tilsyneladende især ud over familielivet og de fælles oplevelser.
Af Laila Dreyer Espersen

International indvandrerforskning på SFI

Socialforskningsinstituttet har gennem de seneste år bidraget til den internationale forskning om indvandring og om etniske relationer. Bl.a. har forskningsprofessor Peder J. Pedersen bidraget til to internationale antologier, som sætter indvandring ind i en international sammenhæng.
Af Peder J. Pedersen

Årsberetningen

Søg på sfi.dk