SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2006:4

Del

Download Social Forskning 2006:4

INDHOLD

I fokus

Af Hans Bay

Parat til arbejdsmarkedet? Sådan afgør sagsbehandlerne det

Kommunernes sagsbehandlere benytter i vid udstrækning ensartede kriterier, når de skal afgøre, om kontanthjælpsmodtagere er parate til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Af Anders Rosdahl

Parat til arbejdsmarkedet? Sådan vurderer kontanthjælpsmodtagere sig selv

Hvordan vurderer kontanthjælpsmodtagere selv deres helbred og arbejdsevne? Hvordan vurder de deres økonomiske situation? Er de interesserede i at komme i arbejde?
Af Henning Bjerregård Bach

Sagsbehandlere fokuserer på at få ledige hurtigt i job

De kommunale sagsbehandlere ofte fået skudt i skoene, at deres praksis er præget af en omsorgskultur, hvor de ikke stiller krav til de ledige. Men kommunale sagsbehandlere lever i vidt omfang op til de krav og intentioner, som er fremsat i beskæftigelsesreformen ”Flere i arbejde”.
Af Søren Winter, Mette Fjord Sørensen & Mads V. Stigaard

Kontanthjælpsmodtagere ofte langvarigt offentligt forsørget

Kontanthjælpen er tænkt som en midlertidig ydelse. For mange er tiden med kontanthjælp imidlertid lang, og en del er i realiteten temmelig vedvarende offentligt forsørget.
Af Anders Rosdahl

Frivilligt socialt arbejde – en vej til integration

Det frivillige sociale arbejde spiller en stor rolle i integrationen af etniske minoriteter. Men foreningerne er ikke gode nok til at finde medlemmer eller frivillige blandt nydanskerne.
Af Gunvor Christensen

Dø en anden dag

Den gennemsnitlige levetid i den vestlige verden er steget med 35 år i løbet af de sidste 100 år. Nogle lande har oplevet en formidabel vækst, andre en mere moderat. Hvordan kan vi forklare det?
Af Olli Kangas

Lidt flere handicappede i arbejde

Andelen af handicappede i job er steget fra 53 pct. i 2002 til 56 pct. i 2005. Og det ser ud til, at endnu flere handicappede vil kunne komme i arbejde.
Af Jan Høgelund & Max Mølgaard Miiler

Hvem støtter velfærdsstaten?

Støtter borgerne velfærdsstaten, fordi de drager økonomisk fordel af det, eller fordi de er tilhængere af de politiske målsætninger?
Af Mads Meier Jæger

Chanceulighed i Danmark

Af Lars Benjaminsen

Søg på sfi.dk