SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2007:1

Del

Download Social Forskning 2007:1

INDHOLD

I fokus

Af Jørgen Søndergaard

Socialt udsatte børn – sikker viden om indsatsen savnes

Indsatsen over for socialt udsatte børn er forsat i fokus i det socialpolitiske arbejde. Der er behov for både ideer til og viden om indsatsen. To nye rapporter fra SFI peger på, at der er behov for at tilrettelægge indsatserne således, at man kan dokumentere, om indsatserne har effekt.
Af Niels Ploug

Vil De gerne have et arbejde?

4 ud af 5 arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et job. De fleste vil hurtigt i gang og er aktivt søgende. Samtidig stiller de fleste ledige betingelser for at acceptere et job. Meget få er fx parate til at flytte eller acceptere lange rejsetider.
Af Mikkel Bo Madsen

Balancen mellem arbejdsliv og familieliv

De fleste børnefamilier er tilfredse med familie- og arbejdslivet. Men en mindre gruppe er ikke tilfredse. Indvandrere og danskere er omtrent lige tilfredse med familieliv og arbejdsliv, selvom indvandrerne har indrettet sig mere traditionelt med manden som forsørger. Det kan vise sig at være en barriere for at få flere indvandrerkvinder i arbejde.
Af Mette Deding, Vibeke Jakobsen & Mette Lausten

Fremgang i virksomheders sociale engagement – lønmodtagerne er positive

8 ud af 10 danske lønmodtagere er positivt stemt over for at ansætte personer med anden etnisk baggrund. Det er et markant holdningsskift siden 1999, hvor kun halvdelen var positive. Det viser en ny undersøgelse fra SFI, som belyser lønmodtagernes oplevelse af og holdning til det sociale engagement på deres arbejdsplads.
Af Helle Holt & Max Mølgaard Miller

Opfølgning på sygedagpenge – kommunerne følger de nye regler

Nye regler på sygedagpengeområdet skal sikre en mere systematisk sagsbehandling og et større arbejdsmarkedsfokus. SFI´s evaluering peger generelt på, at kommunerne har taget de nye regler til sig.
Af Joachim Boll

EQUALSOC – et forskernetværk om social sammenhængskraft

SFI deltager aktivt i internationalt forskernetværk om sociale sammenhængskraft i samfund præget af en voksende vidensøkonomi.
Af Jens Bonke

Søg på sfi.dk