SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2007:2

Del

Download Social Forskning 2007:2

INDHOLD

I fokus

To SFI-forskere om arbejdet i Familie- og arbejdslivskommissionen.
Af Mai Heide Ottosen & Lisbeth Pedersen

Ledige kan komme hurtigere i job

En tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats får ledige hurtigere i arbejde. Effekten af en tidlig indsats er særlig stor for akademikere. Men der er også en pæn effekt for ledige inden for andre faggrupper.
Af Brian Krogh Graversen, Bodil Damgaard & Anders Rosdahl

Effektmåling på det sociale område i Danmark

Der er fokus på effektmåling inden for det socialpolitiske område. Socialpolitiske indgreb er ofte dyre og griber ind i brugernes tilværelse. Derfor skal de baseres på viden om, hvad der virker, og hvor pengene er bedst givet ud. Der er flere måder at måle effekt på. Effektmåling kræver dialog mellem forskere og praktikere.
Af Connie Nielsen

At tage hinanden i hånden

Psykolog Lars Rasborgs kronik handler om hjælpen til omsorgssvigtede børn og unge, men også om, hvordan traditionelt adskilte fagområder kan lære af hinanden på tværs af sundhedsvidenskab, socialforskning og psykologi.
Af Lars Rasborg

At tage hinanden i hånden - en uddybende kommentar

Seniorforsker ved SFI Anne-Dorthe Hestbæk kommenterer og uddyber kronikken.
Af Anne-Dorthe Hestbæk

Udsatte børn har brug for et fritidsliv

Fritidsaktiviteter kan give udsatte børn et pusterum i en vanskelig hverdag og måske give dem en ballast i opvæksten, som de ikke finder andre steder. Endnu vigtigere er måske de venskaber og det netværk, som kan udspringe af fritidsaktiviteterne.
Af Karen Margrethe Dahl

Problemspillere - hvad kendetegner dem?

Hvad karakteriserer problemspillere i forhold til spillere som ikke har problemer? Det gør bl.a. en tro på, at de med dygtighed kan øge deres chancer for at vinde. Udsigten til gevinst og spændingen ved at spille driver dem.
Af Jens Bonke

Kvalitet er mange ting - også i ældreplejen

Visitatorer, plejepersonale og de ældre selv er overordnet set enige om, hvad kvalitet i ældreplejen er. Men kvalitet kan være så mange ting, at det i dagligdagen er vanskeligt at prioritere. Og det er ikke altid klart, hvem der kan afgøre den ældres behov og vurdere, hvilken hjælp der skal gives.
Af Tine Rostgaard

Web-interview med 11-årige

Børns udvikling, begrebsapparat og læsefærdigheder sætter grænser for, hvad de kan spørges om. Web baserede spørgeskemaer med lyd giver mulighed for mere repræsentative undersøgelser.
Af Dines Andersen

Søg på sfi.dk