SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2007:3

Del

Download Social Forskning 2007:3

INDHOLD:

I fokus

Nordisk Campbell Center sætter evidens på den sociale dagsorden.
Af Birgitte Frandsen Langkilde

Indvandrere, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister har udsigt til beskeden pension

Langt de fleste danskere har i dag en supplerende pensionsordning. Men for nogle er beløbene meget små. Det gælder især kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og indvandrere fra mindre udviklede lande.
Af Michael Jørgensen

Børnepasning i Norden. Dyrest i Danmark – billigst i Sverige

En undersøgelse fra SFI viser, at det er klart billigst at få sine børn passet i Sverige. Danmark er til gengæld det land, hvor udgifterne til pasning er størst – og det er især familier i mellemindkomstgruppen, der rammes.
Af Hans Hansen & Charlotte Aakjær

Hvad er kvalitet i velfærdsydelser – og hvordan kan den fremmes?

Regeringen har netop lanceret sit oplæg til en omfattende kvalitetsreform. Men hvad er kvalitet? Hvordan kan den udvikles, og hvordan kan vi måle, om det går den rigtige vej?
Af Jørgen Søndergaard

Den korteste vej til job er lang for de svageste ledige

Trods en massiv indsats for at få de svageste ledige ud på arbejdsmarkedet vurderer de kommunale sagsbehandlere, at flertallet af dem næppe vil komme i beskæftigelse – hverken på kort eller på længere sigt.
Af Pernille Hohnen

25.000 flere personer med handicap i arbejde

Beskæftigelsen for personer med handicap eller længerevarende helbredsproblem er i stadig vækst. Regionalt er der flest personer med handicap blandt de beskæftigede i Nordjylland.
Af Jan Høgelund

5.000 hjemløse i Danmark

SFI har gennemført den første nationale kortlægning af hjemløse i Danmark. Den viser, at der er godt 5.000 danskere, der sover på gaden, herberger, natvarmestuer, vandrerhjem, midlertidigt hos familie/venner eller i en anden kortsigtet boligløsning.
Af Lars Benjaminsen

Hjemmeværnsfolk er meget aktive i andet frivilligt arbejde

Hjemmeværnets 28.000 aktive medlemmer bruger i gennemsnit 18 timer om måneden på hjemmeværnsarbejdet. Og de er samtidig flittige i andre frivillige sammenhænge.
Af Torben fridberg & Mads Meier Jæger

Netværksstyring i fire danske kommuner

En artikel offentliggjort i det internationale tidsskrift Public Administration beskæftiger sig med vanskelighederne med at indføre netværksstyring i danske kommuner.
Af Bodil Damgaard

Søg på sfi.dk