SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2007:4

Del

Download Social Forskning 2007:4

INDHOLD

I fokus

Nyt forskningsprogram – viden til velfærd.
Af Niels Ploug

Sammenbrud i teenageanbringelser

Omkring en fjerdedel af anbringelser af unge uden for hjemmet bryder sammen kort tid efter, at de er etableret. Enten fordi den unge forlader anbringelsesstedet eller fordi anbringelsesstedet må give op.
Af Tine Egelund

Respekt og rengøring øverst på ønskesedlen i ældreplejen

De ældre vægter rengøring højere, end de ansatte gør. Samtidig er der generel enighed om, at det vigtigste for kvalitet i ældreplejen er, at plejepersonalet udviser respekt og venlighed over for de ældre.
Af Tine Rostgaard & Camilla Thorgaard

Hvad er god velfærdspolitik?

For velfærdsminister Karen Jespersen er tillid og social sammenhængskraft er to nøglebegreber i det danske samfund. Derfor er vigtigt for hende at socialpolitikken medvirker til at forhindre social opsplitning og til at bevare tilliden til det offentlige.
Af Karen Jespersen

Socialt udsatte børn er svære at identificere

En ny SFI-rapport undersøger, hvordan pædagogerne i daginstitutionerne identificerer de socialt udsatte børn. Seminarernes pensumlister, er også blevet gransket. For lærer de pædagogstuderende tilstrækkeligt med praktiske og teoretiske redskaber til at kunne identificere socialt udsatte børn?
Af Niels Ploug

Barsk opvækst og misbrug øger risiko for unges vold

En opvækst i familier præget af vold og vanrøgt og evt. efterfølgende anbringelse uden for hjemmet giver en øget risiko for voldelig adfærd over for andre eller en selv.
Af Mogens Nygaard Christoffersen

Manglende psykisk og socialt overskud går ud over sundheden

Mange personer uden for arbejdsmarkedet vil gerne leve sundere. Men de har ikke overskud til at interessere sig for deres helbred på grund af manglende mening i tilværelsen.
Af Linda Thorsager

Maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd

Danske mænd med etnisk minoritetsbaggrund opfatter og udfylder rollen som far og ægtemand på vidt forskellige måder. De kombinerer elementer fra både oprindelsesland og Danmark og skaber nye maskuliniteter.
Af Tina G. Jensen & Anika Liversage

Søg på sfi.dk