SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2008:1

Del

Download Social Forskning 2008:1

INDHOLD

I FOKUS: SFI fylder 50

Af Jørgen Søndergaard

Adopterede børn klarer sig bedre end anbragte børn

Adoptivbørn har en bedre fysisk udvikling, færre indlæringsvanskeligheder og klarer sig bedre i diverse færdighedstest, som fx IQ-test, end pleje- og institutionsanbragte børn. Også deres adfærdsmæssige og mentale problemer er mindre. Det viser undersøgelser fra en række lande.
Af Mogens Nyggard Christoffersen & Ida Hammen

Fleksibel barselsorlov god men indviklet

Forældrene er glade for de fleksible muligheder, der er i barselorlovsreglerne fra 2002, men både forældre, kommuner og arbejdspladser har svært ved at overskue og administrere mulighederne.
Af Bente Marianne Olsen

Socialforskningsinstituttet – af tiden og til tiden

SFI fejrer sit 50 års jubilæum i år. I den anledning ridser historieprofessor Klaus Petersen instituttets tilblivelse og historie op.
Af Klaus Petersen

Mange erhvervsaktive får flere penge som pensionister end de forventer

En ny SFI-rapport viser, at pensionisterne generelt er godt tilfredse med deres økonomiske situation. Undersøgelsen forsøger også at beregne, hvor realistiske danskernes forventninger til deres fremtidige forbrugsmuligheder som pensionister er, og om de har overblik over deres pensionsordninger.
Af Anna Amilon

Fokus på ældres ønsker kan styrke ældreplejen

Syv kommuner har arbejdet med udvikling af metoder til bedre kvalitet i ældreplejen. De har haft fokus på værdier, fleksibilitet og kommunikation. Arbejdet med værdier har gjort det lettere for lederne at begrunde beslutninger om fx at sætte den ældres valg højere end personalets rutiner. Og det øgede hensyn til de ældres individuelle ønsker har givet personalet større arbejdsglæde.
Af Camilla Thorgaard

Manglen på arbejdskraft øger viljen til socialt engagement

Mere end hver anden virksomhed vil overveje at ansætte personer med nedsat arbejdsevne i tilfælde af mangel på arbejdskraft. Det dog stadig kun færre end hver tredje virksomhed, der rent faktisk ansætter personer i løntilskudsjob. Til gengæld har personalepolitikken høj prioritet i virksomhedernes forsøg på at fastholde medarbejdere og tiltrække nye.
Af Helle Holt

Virksomhederne sociale engagement – bredere forståelse ønskes

Virksomhederne forbinder tilsyneladende primært begrebet socialt engagement med kommunale beskæftigelsesordninger for de svageste ledige. Men der behov for en bredere forståelse, hvis social marginalisering skal mindskes og arbejdsudbuddet øges.
Af Bodil Damgaard

Kulturel ulighed bag social arv i uddannelse

Ny forskning tyder på, at den sociale arv i uddannelse i Danmark først og fremmest udspringer af kulturel og ikke af økonomisk ulighed.
Af Mads Meier Jæger

Søg på sfi.dk