SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2008:2

Del

Download Social Forskning 2008:2

INDHOLD

I FOKUS: SFI indstifter jubilæumsfond

Fødselsdagsønsker til SFI.
Fra formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Per B. Christensen

Indsats i almene boligområder giver resultat 

Fysisk renovering og huslejenedsættelser i almene boligområder har gjort beboerne mere tilfredse.
Af Mads Meier Jæger

Kommunerne følger bedre op på sygedagpengesager

Kommunerne holder langt flere opfølgningssamtaler med de langvarigt sygemeldte end tidligere. Samtalerne får også oftere de sygemeldte tilbage i job end tidligere.
Af Jan Høgelund

Fokus på handicappede

Handicappede har stor arbejdsglæde, og flere vil gerne i job. Dansk socialpolitiks princip med, at handicappede skal behandles som almindelige mennesker fungerer godt, men der er brug for mere viden om handicap, køn og etnicitet. 
Interview med Jan Høgelund & Steen Bengtsson

Handicappedes muligheder i samfundet

Formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, om handicappolitik, ligebehandling og menneskerettigheder.
Af Stig Langvad

Store konsekvenser at blive sat på gaden

Rod i pengesager, lav indtægt og stor gæld er årsag til at lejere bliver sat ud af deres bolig. Overraskende mange børnefamilier er blandt de udsatte, og det har store sociale og menneskelige konsekvenser. 
Interview med Gunvor Christensen

Veludført kognitiv adfærdsterapi halverer kriminelles tilbagefald

Kognitiv adfærdsterapi kan hindre kriminelle i at fortsætte deres kriminelle løbebane. Det er især vigtigt, at programmerne gennemføres stringent og af veluddannet personale.
Af Mads Høg, kommentar af Malene Windfeldt

Velfungerende pensionssystem med huller

Det danske pensionssystem er generelt velfungerende. Men der er stadig enkelte grupper, der ikke indbetaler nok til deres pension. De kan se frem til en alvorlig nedgang i levestandard, når de skal pensioneres.
Af Michael Jørgensen

Livet efter en ulykke

SFI har undersøgt hvordan arbejdsliv, indkomst og helbred har udviklet sig for mennesker der er kommet til skade.
Af Henning Bjerregård Bach

Søg på sfi.dk