SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2008:3

Del

Download Social Forskning 2008:3

INDHOLD

I FOKUS: Hvis du vil vide mere…

SFI-Survey skaffer de oplysninger om danskerne, man ikke kan finde i registrene.
Af Camilla Andersen

Danske 11-årige har det godt

De cirka 6000 danske børn født i 1995, som SFI følger i Børneforløbsundersøgelsen, er nu blevet 11 år og er for første gang selv blevet interviewet om deres hverdag. Konklusionen er klar: Børnene har det godt og trives.
Af Cathrine Matsson

Langt flere diagnoser og langvarige sygdomme hos anbragte børn

Anbragte børn får i langt videre udstrækning end andre børn stillet en diagnose eller lider af langvarig sygdom. De har ofte flere handicap og lider betydeligt hyppigere af børnepsykiatriske sygdomme, DAMP/ADHD eller er udviklingshæmmede.
Af Mai Heide Ottosen

Opvækstvilkår – i det senmoderne samfund

Selvom børn vokser op i et meget individualiseret samfund, spiller familien og de sociale vilkår en enorm rolle. Her lægges nemlig grunden til de kompetencer, som er forudsætningen for at klare sig i det åbne samfund. Det drejer sig om at kunne skabe et socialt netværk og udvikle en positiv selvopfattelse.
Af Per Schultz Jørgensen

Holdningsforskelle i arbejdet med anbragte børns skolegang

SFI gennemført en undersøgelse af anbragte børns skolegang og undervisning. Undersøgelsen peger bl.a. på et behov for at skabe større gensidig forståelse mellem socialrådgivere og psykologer, når kommunen visiterer. 
Af Dines Andersen

Karrierelivsformen vinder frem

Nu har SFI sat tal på Thomas Højrups teori om livsformer i Danmark.
Af Mads Meier Jæger

300-timers reglen: Nogle finder arbejde – andre bliver hjemmegående

33 procent af de gifte kontanthjælpsmodtagere, der mistede kontanthjælpen som følge af 300-timersreglen, er kommet i arbejde et halvt år efter. Lige så mange er blevet hjemmegående uden ret til kontanthjælp.
Af Henning Bjerregård Bach

Det kønsopdelte arbejdsmarked. Lige muligheder – frie valg?

15 forskere har skrevet en antologi om det kønsopdelte arbejdsmarked. Den samlede konklusion er, at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt, men at der er en udvikling at spore, især på grund af kvinders høje uddannelsesniveau.
Af Helle Holt

Søg på sfi.dk