SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2008:4

Del

Download Social Forskning 2008:4

INDHOLD:

I FOKUS: Nye tider for Social Forskning

Af Jørgen Søndergaard

Unge fanget af pengespil

Odds-spil og poker er nogle af de pengespil, som især store drenge mellem 15-17 år godt kan lide at spille. Omkring 32.000 unge er i risiko for at få problemer med pengespil.
Af Connie Nielsen

Træning af børn med handicap

Størstedelen af forældrene til børn med handicap er tilfredse med den traditionelle træning, barnet får i sin daginstitution. De vurderer, at træningen generelt har forbedret barnets evner. Men der er også frustrationer over kommunernes information og mangelfuld koordinering af indsatsen.
Af Miriam Wüst

Tryghed i byen: En Hotspot i Valby

Et pilotprojekt med Hotspot skal forebygge kriminalitet og skabe større tryghed blandt beboerne på Sjælør Boulevard og i Akacieparken.
Af Jørgen Eriksen, Gry Pedersen & Rune Kier Nielsen

Etniske Minoriteter: Hvad betyder valg af ægtefælle for beskæftigelsesmulighederne?

Gør det forskel for tilknytningen til arbejdsmarkedet, om en andengenerationsindvandrer gifter sig med en familiesammenført ægtefælle eller en ægtefælle med indvandrerbaggrund bosat i Danmark?
Af Aycan Celikaksoy

Tre alarmerende budskaber fra lønmodtagerne om virksomheders sociale engagement

I dette års årbog om lønmodtagernes holdning til virksomheders sociale engagement er der tre alarmerende budskaber: Lønmodtagerne finder, at det er blevet mere belastende og mindre aflastende at have kollegaer med nedsat arbejdsevne. Lønmodtagerne vil foretrække en blind kollega frem for en kollega med psykiske lidelser. Særligt de unge lønmodtagere er negative over for det sociale engagement.
Af Helle Holt & Helle Kløft Schademan

Fortsat store lønforskelle mellem mænd og kvinder

Og lønforskellen har ikke ændret sig nævneværdigt i løbet af de seneste ti år.
Af Mette Deding & Mona Larsen

Udskudt folkepension har begrænsede effekter

Det er først og fremmest højtuddannede ældre mænd, der er glade for deres job, som udnytter muligheden for at udskyde folkepensionen og få en højere ydelse senere.
Af Anna Amilon

Søg på sfi.dk