SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2009:1

Del

Download Social Forskning 2009:1

INDHOLD:

Kampen for at komme op igen

Hvordan kan det være, at nogle indvandrere med høj uddannelse klarer sig godt i Danmark, mens andre højtuddannede ender som arbejdsløse på kanten af samfundet? SFI-forsker anika Liversage har interviewet højtuddannede indvandrere fra Østeuropa for at afdække nogle af de usynlige barrierer, der gør, at nogle klarer sig, mens andre mislykkes.
Af Mads Andersen Høg

Grønlandske drenge har det ofte svært

Mange grønlandske børn har det ikke godt sammen med deres jævnaldrende. Børnene bliver drillet og føler sig udenfor, viser en ny stor kortlægning af børn og familier i Grønland. Især drengene trives ikke, og det er tydeligt, at problemer vokser, jo ældre de er. Derfor skal der sættes ind nu, lyder det fra forskeren bag undersøgelsen.
Af Ulla Haahr

Flere med handicap har fået job

Mangel på arbejdskraft har gjort det lettere for personer med handicap at få arbejde. 17.000 flere var beskæftiget i vinteren 2007 end i vinteren 2004. Flere arbejder desuden med hjælpemidler og støtteforanstaltninger, mens der er begrænset succes med at få udbredt kendskabet til de særlige ordninger. 
Af Ulla Haahr

Godt fritidsliv er krydderi i børns hverdag

Det har betydning for et barns trivsel, om fritiden går med at gå til foldbold eller musiktimer, eller om eftermiddagstimerne bliver tilbragt foran tv´et. men ny rapport fra SFI slår fast, at fritidsaktiviteter ikke kan virke beskyttende for udsatte børn.
Af Ulla Haahr

Lettere at overtale mænd til at blive i job

Ældre mænd er lettere at overtale til at blive i arbejde end ældre kvinder. Kvaliteten af arbejdslivet er afgørende for, hvornår såvel mænd som kvinder beslutter sig for at gå på pension. men ny forskning fra SFI viser, at mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at udskyde pensionen lidt, hvis de fx får mere i løn eller større kontrol over deres job.
Af Mads Andersen Høg

Nødvendig viden til fremtidens beskæftigelses- og integrationspolitik

Denne kronik beskriver udviklingstendenserne på det danske arbejdsmarked – både netop nu og i årene fremover. Kronikken berører nogle af de centrale områder for udviklingen af fremtidens beskæftigelses- og integrationspolitik set med erhvervslivets øjne. Den giver samtidig et bud på områder, hvor der er behov for mere og ny viden.
Kronik af Mette Rose Skaksen
Ph. D. og arbejdsmarkedspolitisk chef i DI – organisation for erhvervslivet

Stor kortlægning af foranstaltninger til udsatte unge

SFI har for lavet den første store kortlægning af, hvilke problemer udsatte unge egentlig har og hvordan kommunerne organiserer deres tilbud til de unge. Rapporten Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge viser, at de unge har massive problemer.
Af Mads Andersen Høg

Stigende sygefravær kan skyldes rummelighed

Der er langt meget sygefravær blandt kommunalt ansatte i sverige end i Danmark. men det kan være, fordi de svenske systemer er mere åbne over for medarbejdere med nedsat arbejdsevne, viser ny forskning.
Af Ulla Haahr

15.000 ukontrollerede eksperimenter

Forskerkommentar af Anne-Dorthe Hestbæk
Afdelingschef Børn og Familie, SFI

Søg på sfi.dk