SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2009:2

Del

Download Social Forskning 2009:2

INDHOLD:

Tv-overvågning forebygger ikke vold

De små kameraer, der overvåger os på stationer, i parkeringshuse og ved banker, skal afskrække voldsmænd og gøre gaderne trygge for almindelige borgere. Men tv-overvågning forhindrer ikke vold og overfald. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI Campbell.
Af Ulla Haahr

Kvinder tilpasser sig familien

Når kvinder får børn, arbejder de mindre, mens mænds arbejdstid forbliver uændret, når familien forøges. Det viser en ny rapport fra SFI om danske lønmodtageres arbejdstid.
Af Alice Bonniksen Jensen, freelancejournalist

Arbejdspladserne skal tilgodese individuelle behov

Fleksibilitet på arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø kan få kvinderne til at arbejde mere end de gør i dag, mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Af Alice Bonniksen Jensen, freelancejournalist

Dresserede aber eller nye frihedsmuligheder?

Avancerede it-systemer har påvirket det administrative arbejde enormt i de senere år. En ny rapport fra SFI ser nærmere på, hvilken betydning det har haft for arbejdsmiljøet. Rapporten viser blandt andet, at nogle medarbejdere føler, at deres arbejdsfunktioner lige så godt kunne udføres af dresserede aber, mens andre mener, at de har fået mere frihed i jobbet.
Af Ulla Haahr

Blød eller hård hånd over for ledige?

Èn af konklusionerne i SFI-rapporten Udlicitering af sagsbehandling – Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er, at andre aktører har en anden, mere blød tilgang til ledige, end sagsbehandlere i det offentlige. Det stemmer ikke helt med ånden i Flere i arbejde-reformen, som ellers dannede grundlag for udlicitering af arbejdet med ledige.
Af Mads Andersen Høg

Kvalitetstid i a-kassen

Når de ledige i dag forlader a-kassen efter en rådighedssamtale, så er det ofte med et ”tak for i dag – det var spændende”. A-kassens nye coach-funktioner har givet tilfredshed og udbytte hos både de ledige medlemmer og a-kassens sagsbehandlere.
Af Carsten Wulff

A-kasserne og beskæftigelsespolitikken

Dansk beskæftigelsespolitik står over store udfordringer. Stigende ledighed, kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen og en verdensomspændende finansiel krise er med til at sætte fokus på beskæftigelsespolitikken og dermed også på a-kassernes rolle.
Kronik af Morten Kaspersen, formand for AK-Samvirke

Hvor dygtige er danskerne?

Nu skal SFI kortlægge, hvor gode vi danskere er til at læse, regne og bruge it. Undersøgelsen ”Danskernes Kompetencer”, der er en del af et stort internationalt projekt, skal give et klart billede af, hvad vi egentlig kan, og hvilke kompetencer, der kræves på arbejdsmarkedet. Bagved ligger det store spørgsmål, om vi er dygtige nok til at klare os i en global og konkurrencepræget verden.
Af Ulla Haahr

Sparsom kontakt til narkomaner i København

Heroinmisbrugere i København efterlyser mere kontakt med behandlere. nogle misbrugere føler sig ligefrem opgivet. Det er ikke alle, der ønsker at være i metadonbehandling resten af livet. Det viser en undersøgelse om heroinmisbrugere i Hovedstaden, som SFI har lavet.
Af Ulla Haahr

Fattige børn står uden for fællesskabet

Omkring 60.000 børn i Danmark kan siges at være fattige. Ikke sådan at de går sultne i seng, men at de på en række områder slet ikke har de samme muligheder som deres jævnaldrende. De kan have en opvækst uden fx fødselsdagsgaver, ferier, computere eller fritidsaktiviteter og risikerer af samme grund blandt andet at blive mobbet og udstødt af kammeratskaber.
Af Carsten Wulff

Hvad er fattigdom?

BAG OM FORSKNINGEN: At være fattig er ikke en entydig størrelse. Den afhænger blandt andet af, hvilke grupper man sammenligner og af, hvad man måler fattigdommen på. Oftest bliver indkomst eller rådighedsbeløb brugt som mål for, hvornår man falder under fattigdomsgrænsen. Men hvor er fattigdomsgrænsen?
Af Carsten Wulff

Global konference om migration kommer til København

Hvilken betydning får finanskrisen på ind- og udvandring? Hvordan udvikler den illegale arbejdskraft sig? Er der en særlig oprørskultur blandt unge med anden etnisk baggrund? Disse spørgsmål og mange andre vil blive besvaret til september, når København er vært for en stor international konference om migration.
Af Ulla Haahr

Tænk hele vejen rundt om anbragte børn

Helhedstænkning og en vedvarende indsats var omdrejningspunktet, da SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd holdt konference for kommunale praktikere om anbringelser uden for hjemmet.
af Alice Bonniksen Jensen, freelancejournalist

Netværksfamilier til sindslidende virker

Psykisk syge har godt af at komme i en normal familie, hvor de kan finde tryghed og opbakning. Men det er svært at finde familier, der vil være netværk. Det viser en evaluering af en række netværksprojekter for sindslidende.
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk