SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2009:4

Del

Download Social Forskning 2009:4

INDHOLD:

På kanten af arbejdsmarkedet

Den 2. december havde SFI’s afdeling for Beskæftigelse og Integration inviteret til konference om dem ”På kanten af arbejdsmarkedet”. Budskabet fra talerstolen var blandt andet, at der er tale om en meget blandet gruppe, som kræver en fokuseret og individuel indsats. Samtidig blev der opfordret til, at virksomheder åbner dørene for de såkaldt ”svage” grupper.
Af Mads Andersen Høgh

Fængsling af forældre kan skade børn

Børn er skjulte ofre, når en far eller mor bliver sendt i fængsel. en ny campbell-forskningsoversigt dokumenterer, at børn har dobbelt så stor risiko for at udvikle psykiske og sociale problemer, hvis deres forældre har været i fængsel, i forhold til børn med mere lovlydige forældre. ”Endelig er der kommet noget nutidigt materiale, der handler om denne udsatte og oversete gruppe,” siger brian Lund andreasen fra Landsforeningen SAVN.
Af Anne-Sofie Due Knudsen og Mads Andersen Høgh 

Ledernes ansvar at forebygge sygefraværet

De fleste mener, at virksomhedslederne har ansvaret for at forebygge sygefraværet blandt deres ansatte, viser en årbog fra SFI om virksomheders sociale ansvar. Men kun 14 procent af lederne er uddannet i at forebygge sygefravær, og de er afhængige af, at medarbejderne også selv tager et medansvar. 
Af Tilde Ellehammer Andersen

Stærkere netværk om psykisk syge

Den 1. april 2009 blev det såkaldte PSP-samarbejde indført i hele Danmark. Samarbejdet mellem politi, socialforvaltning og psykiatri skal gøre det muligt at gribe tidligt og målrettet ind over for psykisk syge. Men samarbejdet betyder også udveksling af følsomme oplysninger. Derfor skal man være ekstra opmærksom på at beskytte borgernes retssikkerhed, siger myndighederne på frederiksberg, der står bag udviklingen af PSP-samarbejdet. SFI har kortlagt erfaringerne.
Af Mads Andersen Høgh

Fleksibel behandling hjælper de svage stofmisbrugere

Ved at tænke mere fleksibelt og helhedsorienteret kan den danske stofmisbrugsbehandling blive meget bedre. Behandlingen er præget af kasse-tænkning, og tilbuddene tager i mange tilfælde ikke højde for de mennesker, de henvender sig til. Det viser en undersøgelsen fra SFI. I Århus har et opsøgende team held med at møde misbrugerne med tilgængelighed og anonymitet.
Af Tilde Ellehammer Andersen

Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udsendte i oktober en meget omfattende rapport om den sociale stofmisbrugsbehandling, eller rettere syv rapporter, en hovedrapport og seks delrapporter. Det er synd at sige, at det skabte megen opmærksomhed i offentligheden. Heller ikke selv om man gik ud med en pressemeddelelse om, at der var huller i behandlingen, at nogle stofmisbrugere langt fra fik tilgodeset deres behandlingsbehov, at behandlingssystemet var splittet, og at brugerne blev parkeret på metadon. Men der cirkulerede nogle anderledes saftige historier i offentligheden på udgivelsestidspunktet – først og fremmest løgnene i Krigsministeriet, som det var umuligt at konkurrere med.
Kronik af Peter Ege, Socialoverlæge, Københavns Kommune

DEBAT

Hvor mange skal dø?

Misbrugsscenen i Danmark er brutal. Dødsfald er der mange af, og de er desværre ikke blevet færre de sidste 10 år. Hverdagen er barsk, behandlingsgarantien virker ikke, og mange stofmisbrugere løber forjagede rundt i byens gader.
- af Mette Frederiksen, medlem af Folketinget og socialordfører for Socialdemokratiet

DEBAT

Behov for helhedstænkning og skadesreduktion

På Vesterbro møder forbipasserende en yngre mand. Hans slidte ydre skjuler alderen 35, og de tomme øjne fortæller ikke længere historier om et liv med håb. Han er brødebetynget over igen at have været nødt til at bryde ind i andre menneskers lejligheder for at skaffe penge til det næste fix, og han savner de to børn som han kun kender fra et foto i pungen. Han håber, at han får del i forsøget med lægeordineret heroin, men tror ikke længere på en vej ud af stofmisbruget. Han vil bare gerne have ro. det samme vil beboerne de steder, hvor de dagligt frygter, at deres børn finder en kanyle i sandkassen eller en misbruger i vaskekælderen eller i opgangen, som er død ved en overdosis.
Af Ellen Trane-Nørby, medlem af Folketinget og socialordfører for Venstre

At sammenligne kompetencer på tværs af grænser

BAG OM FORSKNINGEN: SFI skal over de næste fire år undersøge voksne danskeres kompetencer. De danske forskeres arbejde indgår i en stor international undersøgelse af voksnes kompetencer. Men der er mange detaljer at tage højde for, når man skal finde ud af, om danskere læser og forstår dansk, lige så godt som japanere læser og forstår japansk. Hvert land skal undersøge nøjagtig det samme på samme måde. ”Alle respondenter skal have de samme stimuli,” forklarer forskningsleder Anders Rosdahl. ”Det nytter ikke noget, at det ene land bruger en pc med widescreen, og respondenterne i det andet land har et lille bitte frimærke at se på. Så er testen ikke den samme.”
Af Mads Andersen Høg

FORSKERKOMMENTAR

Ny viden om unge og "ungdomskriminalitet"

Af Kathrine Vitus, sociolog og forsker

Søg på sfi.dk