SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2010:1

Del

Download Social Forskning 2010:1

INDHOLD:

Selvmordsforsøg blandt unge kan forebygges med social støtte

Den påvirkning, et barn får uden for hjemmet, har afgørende betydning for, om barnet senere overvejer selvmord. Det viser en undersøgelse fra SFI. Social kontakt med en forstående person i omgangskreden kan forebygge selvmordstankerne.
Af Tilde Ellehammer Andersen 

Skal unge eksperimentere med alkohol?

De unge og deres forældre har ifølge forskerne den samme dagsorden for de unges drikkeri. Nemlig at de unge kommer hurtigt gennem den risikofyldte fase, hvor de eksperimenterer med, hvor meget alkohol de kan tåle. men på en folkeskole i Vanløse går forældrene meget aktivt til modangreb på denne – danske – logik.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist 

Bedre viden om psykisk syge børn giver positive resultater

Hvert femte barn med kontakt til det sociale system har mindst én psykiatrisk diagnose. Det viser en undersøgelse fra SFI. Med rådgivning og behandlingsplaner til personale og plejeforældre vil de psykisk syge børn opleve en bedre udvikling, og flere børn vil få den rette støtte.
Af Tilde Ellehammer Andersen 

En kæmpe vidensbank om forebyggende foranstaltninger

Hvordan kan forebyggende foranstaltninger være alternativ til anbringelse af børn og unge? Det skal et nyt Dialog-projekt mellem SFI og 10 udvalgte kommuner kaste lys over. forventninger er store hos fx marianne Kruse fra Brøndby Kommune, som kalder samarbejdet en kæmpe vidensbank.
Af Ulla Haahr

Fokus på overgreb på internettet eller mobiltelefonen

Undervisning af børn og unge i internetsikkerhed kan hjælpe dem til at forbedre deres færden i cyberspace og dermed forebygge overgreb, viser en ny Campbell-forskningsoversigt. Men det er ingen garanti for mere sikker adfærd, og forskerne efterlyser indsatser, der kan lære forældre, hvordan de kan hjælpe børn og unge til sikker adfærd på nettet.
Af Nana Angell Hald og Ulla Haahr

Børn af forældre 2010

Voksne omkring børn og unge skal tage ansvaret!
Kronik af Benedikte Ask Skotte, Formand for forældreorganisationen Skole og samfund

Effektmåling resulterer i coaching-uddannelse i Rødrovre

Samtaler med en coach kan hjælpe kvinder, der er på sygedagpenge på grund af stress eller udbrændthed. Det viser en effektmåling, som SFI har lavet for det Lokale Beskæftigelsesråd i rødovre. SFI-rapporten har været med til at bane vej for, at medarbejdere i Rødovre Jobcenter nu skal uddannes til coach, fortæller projektkoordinator Lars Christian Larsen. men han kunne alligevel godt have ønsket sig nogle endnu klarere konklusioner fra undersøgelsen.
Af Mads Andersen Høg

At måle effekter i skolen

BAG OM FORSKNINGEN: SFI-forskere skal i de kommende år undersøge, hvad efteruddannelse af lærere betyder for børnenes præstationer, og hvordan forskellige former for skoleledelse og undervisning påvirker 9. klasse-elevers resultater i dansk og matematik. to SFI-forskere fortæller her om, hvordan man måler effekter i en af velfærdssamfundets hjørnesten: skolen.
Af Mads Andersen Høg

Grønlandsk model for børns trivsel

Et nyt samarbejdsprojekt mellem Børne- og Ungehuset ’mælkebøtten’ i Nuuk og SFI skal skaffe ny viden om udsatte børn, der er baseret på grønlandske erfaringer. Dermed er et vigtigt skridt taget til at øge forståelsen i Grønland af at bruge forskningsbaseret viden.
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk