SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2010:2

Del

Download Social Forskning 2010:2

INDHOLD:

Prostitution frem i lyset

SFI skal over det næste års tid kortlægge prostitution i Danmark. Forskerne skal ud på gaden og ind i massageklinikkerne for at kaste lys over de prostitueredes forhold. Undersøgelsen skal levere så objektive tal som mulig på et følsomt område, fortæller SFI-forsker Jens Kofod.
Af Mads Andersen Høg

Hvis det offentlige var en brugt bil ...

Det offentlige afspejler som arbejdsplads ikke helt det samfund, det er en del af. Det viser tre rapporter udarbejdet af SFI for Lønkommissionen. På positivsiden tæller, at offentligt ansatte er mere motiverede end deres privatansatte kolleger. Men omvendt trækker det ned, at det offentlige overvejende er en kvindearbejdsplads, at der er relativt få kvindelige ledere, og at lønforskellene mellem mænd og kvinder er (endnu) større end på arbejdsmarkedet som helhed.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Lønforskel mellem kvinder og mænd – hvorfor?

I Danmark ligger lønninger til mænd ca. 15-20 pct. højere end niveauet for kvinder. Denne lønforskel har været konstant de sidste 10 år. Hvorfor det er sådan, det giver en ny antologi fra SFI en række forklaringer på. Social Forskning har spurgt en af antologiens redaktører, Helle Holt, om baggrundene for lønforskellene mellem kønnene. 
Af Carsten Wulff

At være dér, hvor der er behov for viden

Bag om Lønkommissionen - interview med afdelingsleder Lisbeth Pedersen af Tilde Ellehammer Andersen

Fra klasseskel til socialt udsatte

Vi har mistet fornemmelsen for klasseskellene mellem brede samfundslag – både i socialforskningen og i den offentlige debat.
Kronik af forfatter Lars Olsen

Børn og unge på kanten

Alle pladser var optaget og ventelisten var lang, da SFI den 25. maj holdt konference om udsatte børn og unge. Og de 250, der havde fået plads i Ingeniørforeningens Mødecenter ud til Københavns Havn, fik indblik i den nyeste forskning om børn og unge, der har svært ved at passe ind i samfundet eller er i risiko for at blive tabt på gulvet.
Af Mads Andersen Høg

Gravide bruger 48 dage i sygesengen

En medarbejder i lykkelige omstændigheder kan sætte chefen på overarbejde med at få dækket mange ekstra sygedage. 48 dage om året var gravide danske kvinder sygemeldt i perioden 2005-2007, viser SFI-rapporten Gravides sygefravær. Stadig flere sygemeldinger skyldes normale graviditetssmerter som bækkenløsning og plukkeveer.
Af Mads Andersen Høg

Unge med ar på krop og sjæl

Mange sagsbehandlere, voldsomme oplevelser og nye steder at bo igen og igen. Det er det billede, der tegner sig af unges anbringelser i SFI´s nye undersøgelse. Udover at der for første gang bliver sat tal på, hvor mange unge-anbringelser, der ender med sammenbrud, består rapporten også af en række større interviews med 10 unge og de relevante voksne omkring dem. Det giver et sjældent indblik i tilværelsen for en gruppe udsatte unge i dagens Danmark. Vi bringer her et uddrag af anbringelseshistorierne.
Af Ulla Haahr

Grønlandske børn i Danmark lever som danskere

De fleste grønlandske børn, der vokser op i Danmark, lever et hverdagsliv, der ligner deres danske jævnaldrendes. De fleste forældre betegner børnene som danskere, og de fleste af børnene taler slet ikke grønlandsk. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.
Af Tilde Ellehammer Andersen

Sagsbehandlerens forskellige roller i jobcenteret

Der er stor forskel på, hvor håndfast kontanthjælpsmodtagerne bliver mødt af deres sagsbehandler i jobcenteret. Det bliver anset som en del af den socialfaglige viden at vurdere, hvad der er den bedste måde at sætte ind på over for den enkelte borger. SFI sætter i en ny undersøgelse fokus på sagsbehandlernes erfaringer. Ifølge formanden for Dansk Socialrådgiverforening er det sagsbehandlernes opgave at jonglere med rollerne.
Af Tilde Ellehammer Andersen

Hvorfor stjæler og slår unge mænd?

Hvis unge mænd mangler uddannelse og job, og hvis de er vokset op i hjem med arbejdsløshed, så har de en markant højere risiko for at blive dømt for butikstyveri, vold eller indbrud, viser en ny analyse fra danske og britiske forskere. Men er løsningen strukturelle tiltag, der modvirker den aktuelle, konjunkturbestemte høje arbejdsløshed? Eller skal fokus ligge på de kommende generationers uddannelse? En SFI-forsker og en konsulent fra Dansk Industri giver hver sit bud.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelance-journalist

Søg på sfi.dk