SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2010:3

Del

Download Social Forskning 2010:3

INDHOLD:

Kokke vælger køkkener ud fra familieforhold

Familie og skæve arbejdstider hænger ikke altid godt sammen, og det sætter sit præg, når kokke skal vælge arbejdssteder. For arbejdsforholdene i kokkefaget er meget forskellige afhængig af om man arbejder på restaurant eller i kantine.
Af Carsten Wulff

Når soldaten vender hjem    

Det er ikke omkostningsfrit for soldater, der har været udsendt på internationale missioner, at vende hjem til det civile liv. Især skiftet fra ”den militære familie” til den ”rigtige” familie kan volde problemer. Det viser interview-undersøgelsen ”Hjemvendte soldater” fra SFI.
Af Ulla Haahr

Børn skal lære selvkontrol

Mange kender scenen: Et skrigende barn i flitsbuepositur ved supermarkedets slikhylder, der ikke får sit ønske opfyldt og som ikke kan kontrollere sin skuffelse. En ny Campbell-forskningsoversigt over de mest solide internationale forskningsresultater på området indikerer, at hvis man lærer børn selvkontrol i en tidlig alder, så kan man forebygge senere antisocial og kriminel adfærd. 
Af Madina Saidj SFI Campbell

Det går godt – send flere penge!

I mange udsatte boligområder er der igangsat projekter for at forbedre områdernes omdømme og afhjælpe problemerne. Der har været penge at hente fra Landsbyggefonden til projektstøtte. Men boligområderne har ikke været gearet godt nok til at kunne tilrettelægge og gennemføre så store projekter. Og så er det uvist, om og hvornår der kommer flere støttemidler. Det gør opretningsarbejdet besværligt. 
Af Carsten Wulff

Vi skal være enzymet i den sociale indsats i kommunerne

Kronik af Jesper Nygård, Administrerende direktør, KAB og bestyrelsesformand i Landsbyggefonden

Projekt bygger bro mellem højtuddannede og mindre virksomheder

Region Midtjylland har med succes skabt forbindelser mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder. Til gengæld er det svært at få de højtuddannede til at flytte væk fra de større byer. Det viser en evaluering fra SFI. 
Af Mads Andersen Høg

Ikke et spørgsmål om enten eller

Forskellige typer problemer kræver forskellige indsatser. Det er hovedkonklusionen i en sammenligning mellem forebyggende foranstaltninger for udsatte unge og anbringelse. Anbringelse er fx bedre i forhold til misbrugsproblemer, mens forebyggende foranstaltninger er bedst til at ændre på unges udadreagerende adfærd.
Af Ulla Haahr

Danskerne dyrker motion for sjov

Næsten to tredjedele af danskerne dyrker regelmæssigt motion. Det er væsentligt flere end for 40 år siden. En vigtig årsag til stigningen er en øget bevidsthed om sundhed. Men i Danmark og i resten af Norden er det også for at have det sjovt og for at være sammen med vennerne, at vi dyrker motion.
Af Tilde Ellehammer Andersen

Søg på sfi.dk