SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2010:4

Del

Download Social Forskning 2010:4

INDHOLD:

Når unge slår unge

Hver fjerde danske 8.-klasseselev har oplevet at blive udsat for vold fra jævnaldrende – enten af kammerater eller af andre unge, de ikke har mødt før. I Herning Kommune tilbyder man hvert år en temadag for 8.-klasserne, hvor eleverne taler om, hvad de selv kan gøre for at stoppe volden.
Af Trine Jørgensen

Flere udsatte børn i udkanten

Der er kommet flere udsatte børn i det såkaldte ”Udkantsdanmark” i de seneste år. Fra 1993 til 2007 blev antallet af børn og unge i forebyggende foranstaltninger mere end fordoblet. Yder- og landkommunerne er overrepræsenteret i statistikken for både anbragte børn og børn i forebyggende foranstaltninger. De udsatte børnefamilier flytter tit, og det kan ifølge Lis Ravn Sørensen, der er leder af Børne- og familiecentret i Lemvig Kommune, gøre det svært for kommunerne at hjælpe.
Af Mads Andersen Høg

Etniske børn har markant dårligere vilkår

Etniske familier bor oftere ringere, forældrene er oftere arbejdsløse og der mangler penge til basale goder. På en række områder har familier med anden etnisk baggrund dårligere vilkår end danske. Det viser ny stor rapport om børn og unge i Danmark. 
Af Ulla Haahr

Børns rettigheder – fra gyldne løfter til konkret handling

Børn er et emne, der i høj grad optager Danmark. Det er ikke muligt at åbne en avis eller tænde for nyhederne uden at støde på ”dagens” børneemne. Men diskussionen om, hvordan børns forhold i samfundet bedst kan tilrettelægges og reguleres, er en rodebutik. 
Kronik af Lisbeth Zornig, formand for Børnerådet

At forske i følger af krig

Hvad gør det ved en soldat at være udsendt på international mission for Danmark? Det spørgsmål er kernen i et stort forskningsprojekt på SFI. At besvare det er lidt af en metodisk udfordring.
Af Trine Jørgensen

En professionel familie

Når en kvinde forlader et krisecenter for at starte et nyt liv uden en voldelig mand, har hun hårdt brug for hjælp og støtte. Det får hun via det såkaldte efterværn, hvor en kontaktperson fra centret følger kvinden i en periode. I en ny rapport fra SFI fortæller voldsramte kvinder om deres oplevelse af efterværnet. 
Af Trine Jørgensen

Jeg vil gøre noget for mit liv

Social- og sundhedshjælper eller pædagog. Det er de absolutte topscorere, når kvinder med etnisk minoritetsbaggrund flytter til Danmark som voksne og skal vælge en dansk uddannelse. For hver ti af dem, som gennemfører en dansk erhvervsuddannelse, vælger de fire at blive sosu-hjælpere. En af dem er Tina fra Ghana.
Af Trine Jørgensen

Integration af blinde taber terræn

Blinde har generelt en god barndom uden flere problemer end seende børn. Men i takt med at blinde bliver teenagere og voksne, så vokser også problemer og uligheder frem set i forhold til deres jævnaldrende uden synshandicap. I løbet af de sidste 30 år er udviklingen for voksne blindes trivsel og vilkår på flere områder gået den forkerte vej.
Af Carsten Wulff  

Førtidspensionist på deltid 

Omkring 240.000 danskere er på livsvarig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. Men hver femte vil gerne i job igen. Førtidspensionisterne må dog selv tage initiativet. Systemet stiller ikke krav om jobsøgning, og jobcentrene har ikke ressourcer til at hjælpe førtidspensionisterne.
Af Carsten Wulff   

Da forskning mødte praksis

Den 2. november mødte ca. 160 pædagoger, socialrådgivere og andre praktikere op til SFI’s konference ”Børn med udfordringer” for at høre om den nyeste forskning om udsatte børn. Vi spurgte fem af dem, hvad de fik ud af dagen.
Af Trine Jørgensen

Man skal blive til noget

Amagerskolen i Skjern ligger i toppen blandt de skoler, der er bedst til få eleverne videre med en ungdomsuddannelse. Det viser en kortlægning af folkeskolens betydning for unges uddannelse, som SFI har lavet. ”Her på egnen er holdningen, at man har sin plads i samfundet og udfylder den så godt, som man kan. Man skal blive til noget og klare sig selv,” siger skoleleder Katja Uth. 
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk