SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2011:1

Del

Download Social Forskning 2011:1

INDHOLD:

Med små skridt ud af isolationen

Knap hver fjerde førtidspensionist vil gerne have en mere aktiv hverdag, men de har brug for hjælp og støtte til at komme ud, viser en ny SFI-rapport. Sådan en støtte giver projekt Aktivt Liv i Randers Nordby til områdets førtidspensionister. Det tager tid og foregår med små skridt, men det hjælper, fortæller projektleder Sonja Björg Gudnadottir.
Af Trine Jørgensen

Dansk førtidspension mangler en udgang

Danmark skal blive bedre til at hjælpe psykisk syge tilbage i kontakt med arbejdsmarkedet – også efter de er blevet tilkendt en førtidspension. Det mener Christopher Prinz, seniorøkonom i OECD. Han deltog i december i SFI’s konference om psykisk syge på arbejdsmarkedet og leverer her det internationale perspektiv på de danske udfordringer.
Af Trine Jørgensen

Langt væk fra alting?

Der er gode muligheder for akademikere i det vestjyske – ny SFI-rapport peger på jobpotentiale på op mod 250 stillinger. Men virksomheder og AC’ere skal blive klogere på hinanden, for der er i dag barrierer, der modarbejder rekruttering af akademikere såsom afstand og overvejelser om bolig. Stil en lejlighed til rådighed lyder rådet fra en HR-konsulent i Cheminova, der hører til i Lemvig.
Af Ulla Haahr

Det var ikke nemt, men jeg klarede det

Gode lærere, godt netværk og ny viden – men også ensomhed, hårdt arbejde og vanskeligheder med at balance krav fra familie og uddannelse. Det er blandt ingredienserne i 25 etniske minoritetskvinders fortælling om deres vej til en dansk uddannelse. 
Af Trine Jørgensen

Et godt liv i Danmark trods ensomhed

En ny rapport fra SFI sætter fokus på de ressourcesvage grønlandske familier i Danmark. Seniorforsker Else Christensen fra SFI har interviewet 20 familier om deres hverdag, om hvorfor de flyttede fra Grønland, og hvad de synes om tilværelsen i Danmark. Her fortæller hun om resultaterne, som er samlet i rapporten ”Væk fra Grønland”.
Af Trine Jørgensen

Forskning tæt på praksis – et forhindringsløb?

I mange år er der gennem lovgivning og politiske meldinger blevet krævet, at kommunernes arbejde med udsatte børn og unge skal udføres mere vidensbaseret. Der er et tiltagende krav om, at der skal anvendes viden som viser hvilke indsatser, der ser ud til at virke bedst. Forskning og praksis skal samarbejde. Alligevel er der en række forhindringer på vejen mod praksisnær forskning i socialt arbejde.
Kronik af kvalitetskonsulent Winnie Kjærsdam, lektor Karin Kildedal og lektor Lars Uggerhøj

Udsatte 5-9-årige får støtte

På Ullerødskolen lærer udsatte børn, at nej betyder nej. Evnen til at sætte grænser er vigtig, hvis udsatte børn skal hjælpes på vej og undgå at blive isoleret fra børneflokken. Det viser en ny SFI-rapport om forebyggende foranstaltninger til 5-9-årige.
Af Mads Andersen Høg

Efterværn hjælper tidligere anbragte unge

Når anbragte unge fylder 18 og skal forlade plejefamiliens eller institutionens faste rammer, kan det være en meget stor omvæltning. En ny SFI-rapport fortæller, hvordan såkaldt efterværn kan hjælpe tidligere anbragte unge til at få styr på tilværelsen. Bent Tullberg fra Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at efterværn bør tilbydes til så mange tidligere anbragte unge som muligt.
Af Mads Andersen Høg

Slægtspleje giver mere ”normalt” børneliv

Slægtspleje kan give anbragte børn et mere ”normalt” børne- og ungdomsliv. Bedsteforældre, onkler eller andre dele af den udvidede familie træder i karakter og tager over, når eksempelvis mors alkoholmisbrug eller psykiske lidelse bliver for meget. Det kan sikre en vigtig kontinuitet i barnets liv. Og det er mindre stigmatiserende for børnene at bo hos farmor og farfar, end at bo på andre anbringelsessteder. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.
Af Mads Andersen Høg

SFI Campbell – international viden om effekter

Bag om forskningen af Mette Deding, leder af SFI Campbell

Børnemishandling kaster lange skygger

Det sætter sig spor langt op i voksenlivet, når man bliver slået af far eller mor som barn. Selvmordstanker og posttraumatisk stress er blandt de langsigtede følger af en barndom med vold, viser en ny SFI-rapport.
Af Trine Jørgensen

Søg på sfi.dk