SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2011:2

Del

Download Social Forskning 2011:2

INDHOLD:

Forskellige liv med prostitution

Letpåklædte Laila, der er født i Rumænien, men nu står på et koldt Vesterbro-fortorv, har få ting til fælles med den unge fyr, Lasse, som gemmer sig bag chatnavnet ”Escort20”. Og de to er igen ret forskellige fra Sandra, der er mor til to og læser til socialrådgiver. Men alle tre sælger sex.
Af Mads Andersen Høg

At tælle de usynlige

Hvordan finder man ud af, hvor mange prostituerede der er i Danmark? Den opgave fik forskere på SFI af Socialministeriet i 2010. Opgaven betød udvikling af nye tællemetoder i et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper og med inspiration fra SFI’s andre erfaringer med at tælle de ”usynlige” – nemlig de hjemløse.
Bag om forskningen, Af Ulla Haahr

Nødvendigt med styrket social indsats og forbud mod købesex

Kronik af Pernille Vigsø Bagge, MF, Ligestillingsordfører for SF

Nu har vi viden – så lad os bruge den!

Kronik af Ellen Trane Nørby, MF, Politisk ordfører for Venstre

Fra Tyrkiet til Danmark – og ind hos svigerfamilien

Indtil 2002 var det relativt almindeligt, at tyrkere, der flyttede til Danmark for at gifte sig med en dansk-tyrker, startede ægteskabet med at bo sammen med deres nye svigerfamilie. Den praksis stoppede med de nye familiesammenføringsregler, men den er stadig relevant at forske i, for den viser, hvordan normer og vaner flytter sig, når mennesker flytter sig, fortæller SFI-forsker Anika Liversage.
Af Trine Jørgensen

” Man er varsom med at anklage nogen”

Faggrupper, der arbejder med små børn, tøver ofte med at underrette myndighederne, når de får mistanke om at et barn udsættes for vold i hjemmet. Det kan være svært at overskue konsekvenserne, både i forhold til barnet, familien og fagfolkene selv, viser en ny undersøgelse fra SFI.
Af Trine Jørgensen

At forebygge vold mod børn: ni anbefalinger

Bedre samarbejde, mindre berøringsangst og klarere retningslinjer. Det er nogle af anbefalingerne fra SFI’s forskerhold til, hvordan fagfolk, kommuner og sundhedspersonale kan blive bedre til at opdage og stoppe vold mod børn og unge. Læs de ni anbefalinger her.
Af Trine Jørgensen

Når lejere sættes på gaden

Bliver lejere, der er anvist af kommunen til en bolig, oftere sat ud end andre lejere? Hvordan kan det være, at der er stor forskel på kommunernes praksis? Hvilke oplevelser har de udsatte lejere med den kommunale hjælp? Det er nogle af de spørgsmål, forskere fra SFI håber at få besvaret i en ny stor undersøgelse af lejerudsættelser.
Af Ulla Haahr

Behov for fællesskab

Børn med funktionsnedsættelse skal overvinde flere barrierer end børn i almindelighed. Og det samme forhold gælder på flere måder for forældrene. Det kommer til udtryk på forskellig vis, men har konsekvenser for hverdagslivet for både børn og voksne.
Af Carsten Wulff

PSP-samarbejde udfordrer borgernes retssikkerhed

Samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri har ført til tidligere indsats mod udsatte borgere, viser SFI-undersøgelse. Blandt andet fordi myndighederne i dag lettere kan udveksle oplysninger om borgerne. Men det kræver konstant opmærksomhed i forhold til retssikkerheden, lyder det fra aktørerne fra myndighederne. Og Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere efterlyser mere dialog med de udsatte borgere.
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk