SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2011:4

Del

Download Social Forskning 2011:4

INDHOLD:

Børn trives men tugtes stadig

Turbulens i hverdagen og i familien med forældreskilsmisser, nye stedforældre, arbejdsløshed, dårlig økonomi og hyppige skoleskift er forhold, der påvirker et barn, og som kan gå ud over dets trivsel. Det samme kan fysisk afstraffelse af barnet. Men selvom det er forbudt, så anvendes det ofte.
Af Carsten Wulff

Delt mellem far og mor

Når far og mor ikke længere kan leve sammen, er et af de store spørgsmål, hvor børnene skal bo. Deleordninger, hvor barnet bor lige meget hos hver forælder, er i dag en meget udbredt løsning på problemet. SFI har undersøgt, hvordan det er at leve som delebarn.
Af Mads Andersen Høg

At interviewe børn i deleordninger

”En pige i 12-årsalderen kiggede efter om døren var lukket. Hun turde godt sige til mig, at hun hellere ville bo hos sin far. Hun hviskede det.” Hanne Søndergaard Jensen har interviewet 28 børn mellem 8 og 14 år om, hvordan det er at bo halvdelen af tiden hos mor og halvdelen hos far. Interviewene danner grundlaget for SFI-rapporten Børn i deleordninger. 
Af Mads Andersen Høg

Beskyttelse af barnet er kommet i fokus i sociallovgivningen

Dansk bidrag i international antologi viser de overordnede tendenser i de seneste 15 års politik over for udsatte børn, unge og familier. Antologien kan give sagsbehandlerne en tydeligere bevidsthed om, at de små tiltag er en del af en større forandring, siger rådgivningschef i Faxe Kommune.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Piger påvirkes mest af forældreskænderier

Når forældre i Danmark skændes i det daglige, så reagerer pigerne kraftigere end drengene. Måske er årsagen, at piger i Danmark opdrages til at måtte reagere udadvendt, siger forsker. Ja måske, siger en psykolog ved Børne-Familiecentret i Roskilde, der nu vil være en ”lille tand” mere opmærksom på familieskænderier hos de piger, der visiteres til centret.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Fire vigtige mål på boligområdet

Kronik af Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter (S)

Hjemløshed knytter sig især til København og Århus

Antallet af hjemløse er steget i Københavnsområdet og i Århus. Samlet befinder knap 2 ud 3 hjemløse sig i enten Storkøbenhavn eller Århus. I disse byområder er der lange ventelister på et boligtilbud.
Af Carsten Wulff

Økonomisk administration hjælper tidligere hjemløse

Hjælp til at styre økonomien og få betalt regningerne er en vigtig hjælp for tidligere hjemløse, når de har fået tildelt en bolig. Det er med til at sikre, at de ikke bliver sat ud af boligen igen på grund af manglende huslejebetaling.
Af Carsten Wulff

Erfaring afliver myter

Hver tredje danske virksomhed tøver med at ansætte folk med psykiske lidelser. Men de virksomheder, der allerede har erfaringer med psykisk skrøbelige medarbejdere, er mere positive over for at ansætte flere, viser en ny SFI-rapport. Erfaring afmonterer tabuerne, mener psykolog i Psykiatrifondens Erhvervsrådgivning.
Af Trine Jørgensen

Haltende ægteskaber og imam-shopping

Når unge muslimer i Danmark skal giftes, er det almindeligt at indgå en såkaldt nikah, en muslimsk vielse – enten i stedet for eller sammen med en vielse efter dansk ret. Men hvis forholdet ender i skilsmisse, kan det være svært for kvinderne at få deres nikah opløst, også selvom de er blevet skilt efter dansk lov. Det viser en ny SFI-rapport, som dog også peger på store forskelle og konflikter på området.
Af Trine Jørgensen

Skolelederen som motor og kompas

De fleste danske skoleledere prioriterer det pædagogiske arbejde, personalepleje og strategi højere end økonomi og administration. Men arbejdet med den pædagogiske udvikling kan styres på forskellige måder, viser en ny undersøgelse fra SFI. Skoleleder Kirsten Birkving fra Kokkedal Skole forsøger bl.a. at være meget synlig i hverdagen, men hun arbejder også mere struktureret med den pædagogiske linje.
Af Mads Andersen Høg

Forskning tæt på praksis

Kommentar af forskningsdirektør Ole Gregersen

Søg på sfi.dk