SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2012:1

Del

Download Social Forskning 2012:1

INDHOLD:

Kunsten at lede lærere

Et stærkt fagligt miljø skal være det centrale omdrejningspunkt for skoleledelsen. Kommunen skal støtte skolelederen, og lederuddannelserne bør målrettes mod skoleledere. Sådan lyder vurderingen fra Skolerådets formand Jørgen Søndergaard oven på SFI’s undersøgelse af ledelse i de danske folkeskoler.
Af Mads Andersen Høg

Ros, anerkendelse eller ’hundetræning’

Fokusér på det, eleverne gør rigtigt, frem for det, de gør forkert. Det er grundtanken i skoleudviklingssystemet Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS ), der nu er helt eller delvist indført på 52 danske folkeskoler. På Karise Skole i Faxe er flertallet glade for PALS , men der er også kritiske røster på lærerværelset, fortæller PALS -tovholder Thomas Vestergaard.
Af Trine Jørgensen

Traditionalisterne, lederaspiranterne og de sociale

Hjemmeværnet har knap 48.000 medlemmer, og de har mange forskellige grunde til at engagere sig i værnet. For nogle handler det om at ville forsvare Danmark, tage på øvelser og lære ligesindede at kende, for andre om muligheden for personlig udvikling og ledererfaring. Fælles for dem er dog, at de som gruppe er langt mere engagerede i frivilligt arbejde end andre danskere. 
Af Trine Jørgensen

Fra livsfare til livsglæde

De fleste danske soldater klarer sig godt, når de vender hjem efter en periode som udsendte. Hovedparten har familie, børn og ejerbolig, og flere tager en længere uddannelse. Men det kræver meget af den hjemvendte og familien at klare overgangen fra livsfaren på missionen til livsglæden i den danske hverdag, fortæller formanden for Familienetværket.
Af Trine Jørgensen

Med Gertrud og Sofie på plejehjem

Det er meget forskellige liv, der leves på landets plejehjem og i plejeboligerne. Men uanset om den ældre er åndsfrisk eller mere svagelig og måske dement, så får langt de fleste en bedre livskvalitet, når de kommer på plejehjem eller i plejebolig. Det dokumenterer en rapport, som SFI har udarbejdet for Ældrekommissionen.
Af Mads Andersen Høg

Viden om effekter: Virker det? Og hvad er ”det”, der virker?

Kronik af Helle Thiele, konstitueret direktør i Socialstyrelsen

Vi vil være specialister i kontrollerede forsøg

Forskerkommentar af Mette Deding, afdelingsleder

Tidlig indsats kan forkorte sygefravær

Hvis der hurtigt tages affære over for en sygemeldt, kan længden af sygefraværet blive mindre. Flere undersøgelser tyder på, at det er tilfældet for sygemeldte med muskel- og skeletproblemer. Resultaterne er dog ikke uden forbehold, og det er derfor stadig svært at sige med sikkerhed, hvad tidspunktet for indsatsen betyder i forhold til selve indsatsen.
Af Carsten Wulff

Udsatte unge ud af kælderen

Udsatte unge mellem 14 og 17 år er meget forskellige. I Basement i Fredericia arbejder man på at få de udsatte teenagere ud i det ”normale” liv i skolen, familien og fritidslivet. Men det kan være svært at få fodboldklubben til at tage imod de udsatte unge. En ny SFI-rapport giver konkrete erfaringer fra fem forebyggende foranstaltninger til udsatte unge.
Af Mads Andersen Høg

Det kniber med dialogen om lønforskelle på arbejdspladsen

Mange virksomheder overholder ikke loven om at lave kønsopdelt lønstatisk – det er unødvendigt, lyder forklaringen blandt andet fra virksomhederne. Og derfor kommer der heller ikke den dialog om ligeløn, som faktisk er formålet med loven – heller ikke på nogle af de virksomheder, der overholder loven. Det viser den første evaluering af loven, som SFI har lavet for Beskæftigelsesministeriet.
Af Ulla Haahr

Udlejningsredskaber i kampen mod ghettoer

I de sidste ti år har politikerne haft stort fokus på udsatte boligområder og især bekæmpelse af de såkaldte ghettoer. SFI har undersøgt, hvordan kommuner og boligorganisationer har benyttet en række nye værktøjer, der skal skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i de almene boligområder.
Af Mads Andersen Høg

Børns helbred påvirker forældres parforhold

At opleve sit barn få konstateret et handicap eller en kronisk sygdom påvirker forældres samliv så meget, at de har større sandsynlighed for at flytte fra hinanden end andre forældre. Det viser ny forskning baseret på SFI’s store børneforløbsundersøgelse
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Colloquium i København

I slutningen af maj mødes 150-200 forskere fra hele verden i København til Campbell Colloquium 2012, en fast årlig konference i det globale Campbell-samarbejde, som SFI deltager i. Blandt dem er psykologer, kriminologer, socialforskere og mange andre. Fælles for dem er, at de arbejder med at dokumentere, hvad der virker i sociale indsatser
Af Trine Jørgensen

Søg på sfi.dk