SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2012:2

Del

Download Social Forskning 2012:2

INDHOLD:

Flere har fået et medfødt handicap

Antallet af personer, der angiver, at de har et medfødt handicap, er stigende. Det er et af de forhold, som er medvirkende til, at hele det specialiserede socialområde er i kraftig vækst.
Af Carsten Wulff

Det går begge veje, det her! Reportage fra evidenskonference

Praktikere og forskere har brug for hinanden for at få viden om, hvad der virker på det sociale område og komme ud af årtiers dødvande. Det var der enighed om mellem praktikere fra kommuner, private aktører og forskere fra SFI på SFI-konferencen Fra effektmåling til evidensbaseret praksis den 13. marts. Debatten viste, at kommunerne er både nysgerrige og skeptiske over for lodtrækningsforsøg – og at de godt kan se fordelene ved den videnskabelige stringens.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Mindfulness kan afhjælpe stress

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programmer giver træning i mindfulness som en selvledelsesstrategi til at reducere stress og til bedre at kunne håndtere følelser. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR programmer kan være med til at afhjælpe stress og give folk redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag. 
Af Katrine Strøjer Madsen

Konference: Nordisk arbejdsmodel under pres

Når vækkeuret ringer mandag morgen, kan det være fristende at vrisse af den måde, vores arbejdsliv er indrettet på. Men måske skal vi være glade for de rimelig faste rammer for vores arbejde, så længe vi har dem, for faktisk er den nordiske arbejdsmarkedsmodel under pres fra flere sider. Det stod klart, da over 130 forskere fra hele Norden i slutningen af april mødtes til Nordic Work Life Conference i Helsingør.
Af Mads Andersen Høg

Tidspuslespillet kan være fagforeningers nye fokusområde

For moderne lønmodtagere er selvforvaltning af egen arbejdstid en kilde til begejstring og belastning. Fagforeningernes nye rolle kan være at fokusere på dette dilemma og hjælpe medlemmerne med at sætte de nødvendige grænser i deres arbejde.
Af Kirsten Holm-Petersen, freelancejournalist

Klasseledelse kan skabe godt læringsmiljø

Ny forskningsoversigt fra SFI Campbell viser, at den pædagogiske praksis ”Classroom management” – klasseledelse – mindsker problemadfærd hos elever og skaber bedre læringsmiljø i skoleklassen.
Af Madina Saidj & Katrine Strøjer Madsen

Kan en mere solid videnskultur redde den danske velfærd?

Børn og unges trivsel er det mest værdifulde sted at sætte ind, fordi det er i opvæksten, at grundlaget for trivsel i voksenlivet skabes.
Kronik af Merete Konnerup, Seniorrådgiver, Trygfonden

Virkeligheden bag statistikkerne

En af SFI’s ambitioner om at komme tættere på praksis blev afprøvet, da en delegation af forskere og videnskabelige assistenter fra SFI kom på besøgsrunde på tre meget forskellige døgninstitutioner. Det satte ekstra dimensioner på de SFI-besøgendes arbejdsfelt og viste døgninstitutionerne, hvor SFI også kan byde ind med værktøj til at teste, om indsatser virker.
Af Carsten Wulff

Dansk fattigdomsgrænse på vej

Bag om forskningen: Lisbeth Pedersen, leder af SFI’s Afdeling for Beskæftigelse og Integration, er udpeget til at sidde i regeringens Ekspertudvalg om fattigdom.

Tosprogede klarer sig bedre, når de kun er få på skolen

Når man sammenligner skoler, der gør en særlig indsats for tosprogede elever, med de tosprogede elevers faglige præstationer og trivsel, så er resultatet ofte vidt forskelligt fra skoler med få tosprogede elever til skoler med mange.
Af Carsten Wulff

”Der ryger nogle illusioner” Rapport om udsendte soldater

Mange danske soldater drager på internationale missioner for at gøre en forskel eller udbrede demokrati i missionsområdet. Men deres motivation ændrer sig under udsendelsen, viser en ny SFI-undersøgelse. ”Der ryger nogle illusioner undervejs”, siger formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening.
Af Trine Jørgensen

Spændende efterår med SFI

I de blæsende efterårsmåneder bliver der rig lejlighed til at hygge sig inden døre med at få ny viden og blive inspireret af samvær med andre fagfolk. For SFI har tre spændende konferencer på programmet – om ældre på arbejdsmarkedet, Årgang ’95 og kontanthjælpsmodtagere.
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk