SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2013:1

Del

Download Social Forskning 2013:1

INDHOLD:

Handicap er ikke det eneste problem

Danskerne med handicap har det svært på arbejdsmarkedet. En ny rapport fra SFI viser, at det måske skyldes mere end handicappet: Godt 15 pct. af dem har problemer med at læse og skrive. Det tal overrasker ikke i Danske Handicaporganisationer, for handicappede har det svært i uddannelsessystemet, fortæller konsulent Malene Eskildsen.
Af Trine Jørgensen

Ingen effekt af delvise raskmeldinger ved psykiske lidelser

Delvise raskmeldinger hjælper tilsyneladende ikke mennesker med depression, stress og andre psykiske helbredsproblemer hurtigere tilbage i jobbet. Det viser den første undersøgelse af sin art, som danske forskere fra blandt andet SFI har stået for. Forskerne advarer dog mod at bruge undersøgelsen til at drage alt for hurtige politiske konklusioner.
Af journalist Kirsten Holm-Petersen

Når fogeden banker på hos børnefamilien

Stadig flere danske børn oplever, at de og deres familie må flytte fra en lejebolig med fogedens mellemkomst, fordi der ikke er blevet betalt husleje. For børnene er tiden under og efter udsættelsen en voldsom belastning, viser en ny SFI-rapport.
Af Trine Jørgensen

Rådgivning kan forhindre lejerudsættelser

De boligsociale medarbejdere i landets boligorganisationer spiller en rolle som bindeled mellem borgere og kommune. Samarbejdet er med til at forebygge, at folk bliver sat på gaden. I Vapnagaard i Helsingør har man sørget for, at hjælpen er nær og let tilgængelig. Men det kan stadig være svært at nå ud til alle.
Af Mette Roikjer

Ingen pludselige bevægelser!

Simple råd og fysisk træning kan hjælpe ældre til at undgå faldulykker eller blot mentalt formindske deres angst for at falde og usikkerhed ved at begive sig ud på gaden.
Af Carsten Wulff

23 gode eksempler på indsatser for udsatte børn og unge

Det netop afsluttede Dialogprojekt har gennem det sidste fire år sat fokus på gode eksempler på forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Lene Jørgensen fra FBU ForældreLANDSforeningen har fulgt projektet, og hun har både ris og ros til de syv SFI-rapporter, projektet er resulteret i.
Af Mads Andersen Høg

200 års syn på de nødlidende

Frem og tilbage er lige langt: Dansk socialpolitik har gennem de sidste par århundrede været omkring forskellige opfattelser af de nødlidende borgere og er nu tilbage til 1800-tallets holdning om det enkeltes individs ansvar frem for samfundets strukturer.
Af Jørn Henrik Petersen, professor i socialpolitik, Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet

Lodtrækningsforsøg er pålidelig – og krævende – forskning

En af de mest pålidelige måder at måle effekter af sociale indsatser på er de såkaldte lodtrækningsforsøg. Det er også en af de mest krævende måder. Videnskabelig assistent Helle Hansen fortæller om erfaringerne fra arbejdet med SFI-rapporten Støtte til udsatte børnefamilier.
Af Jesper Munk Jakobsen

Evidens er mere end effektmåling

Begrebet evidens dækker over langt mere end blot effektmåling med strenge krav til undersøgelsesmetoder. Solid viden om målgrupper, problemers opståen og implementering af nye metoder er også blandt de nødvendige elementer, hvis man vil arbejde evidensbaseret. Det var et af budskaberne, da SFI holdt konference under overskriften ”Det svære evidensbegreb”.
Af Mads Andersen Høg

Prisvinder: ”Vi har fået mod fra evidensbaserede programmer”

Preben Siggaard var en af de første til at introducere evidensbaserede familieprogrammer i Danmark. Den 19. december blev han tildelt SFI’s jubilæumspris 2012 for sit arbejde med at inddrage forskningsmæssig evidens i det praktiske arbejde med udsatte børn og unge i Herning Kommune. Arbejdet med de evidensbaserede programmer har ændret kulturen i Herning og givet dem mod til at udvikle indsatserne på baggrund af nye forskningsresultater, fortæller prisvinderen.
Af Mads Andersen Høg

Eliteforsker vil forstå unges stofbrug

I starten af februar modtog SFI-forsker Signe Ravn en bevilling fra Det Frie Forskningsråds prestigefyldte Sapere Aude-program. Med bevillingen fulgte næsten en million kroner og titlen som Ung Eliteforsker. Pengene skal bruges til at forske i unges brug af stoffer.
Af Trine Jørgensen

Tyrkiske indvandrerægtepar bliver skilt hyppigere end tidligere

Ægteskaber, hvor begge ægtefæller har baggrund i Tyrkiet, går i dag næsten lige så ofte i stykker som ægteskaber mellem majoritetsdanskere, viser nyt forskningsprojekt på SFI. Årsagerne til dette er andet og mere end blot, at danskernes skilsmissevaner smitter, siger Anika Liversage, forskeren bag undersøgelsen.
Af journalist Kirsten Holm-Petersen

Søg på sfi.dk