SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2013:2

Del

Download Social Forskning 2013:2

INDHOLD:

Akutpakken: Nye værktøjer men stadig jobmangel

Regeringens akutpakke har givet medarbejdere i jobcentre og a-kasser forøgede muligheder for at hjælpe de ledige, som er ved miste deres ret til dagpenge. Mange medarbejdere oplever dog, at situationen fortsat er svær, bl.a. fordi der ikke er job nok til alle.
Af Frej Daniel Hertz

Flere ledige finder job, når dagpengene udløber

Fagligt og geografisk tænker ledige bredt, når dagpengene slutter. Det er erfaringen for Vejles jobcenterchef, Michael Petterson. Han genkender resultatet i en forskningsoversigt fra SFI Campbell, som viser, at flere ledige finder arbejde umiddelbart inden, dagpengene udløber.
Af Lise Blom

Kulturmøder i samtalekøkkenet

Flere tusinde unge kvinder fra Filippinerne kommer hvert år til Danmark for at arbejde som au pairer hos velstillede, danske familier. De skal løse praktiske opgaver i hjemmet og indgå som en del af familien, og det kan være en udfordring for både au pair og værtsfamilie. En ny SFI-rapport tager os med indenfor i hjemmene nord for København, hvor danske lighedsnormer støder sammen med filippinsk ærbødighed over et fad frikadeller.
Af Trine Jørgensen

Skolen skal udvikles via viden og kompetencer

Bag de seneste måneders store dramaer om folkeskolen med skiftende positioner, indignerede indlæg og usikre resultater kan der spores tre mere stabile, langsigtede hovedtendenser.
Kronik af Lars Qvortrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

I dybden med social arv

Der er klar lighed mellem forældre og deres børn på forhold som uddannelse, beskæftigelse, indkomst og helbred. Det ved vi. Men vi er først ved at finde ud af, hvorfor det er sådan, og hvilken betydning der ligger i familien, i institutionerne og i skolen. SFI går med nye forskningskræfter styrket ind i forklaringen af den sociale arv.
Af Carsten Wulff

Skolen er lig med håb for anbragte børn

Det kan lyde som et paradoks: En SFI-rapport viser, at anbragte børn og unge er glade for at gå i skole, og at de gerne vil uddanne sig. Men de samme børn begynder deres institutionsophold med at håne og afvise de lærere, der insisterer på at undervise dem. Forstander Søren Skjødt fra behandlingsinstitutionen Godhavn beskriver, hvordan institutionen genintegrerer anbragte børn i skolen.
Af Lise Blom

Læreren under lup

Den hidtil største undersøgelse af sammenhængen mellem lærere, undervisning og elevernes præstationer ved eksamensbordet er netop udkommet. Den viser bl.a., at faste og tydelige rammer for både det sociale og faglige fællesskab i klassen giver dygtigere elever. Rapporten giver en vigtig og solid viden til alle, der arbejder med folkeskolen, vurderer Grethe Andersen fra Skolerådets formandskab. ”Jeg vil helt klart anbefale, at man tager den her rapport op ude på de danske skoler,” siger hun.
Af Mads Andersen Høg

Unge vil gerne fremstå som ansvarlige stofbrugere

Der findes mange fordomme omkring unge stofbrugere. Forestillingen om, at unge er fuldstændigt ligeglade med, hvad andre tænker om dem og deres stofbrug, er dog for unuanceret. Det viser nye forskningsresultater.
Af Frej Daniel Hertz

Et SFI med mere fokus på forskning og kunder. Afskedsinterview med Jørgen Søndergaard

Det kan lyde som et paradoks – men det er det bestemt ikke for Jørgen Søndergaard, når han fremhæver, hvordan SFI under hans ledelse har fået langt mere skarp og dybtgående forskning OG en mere professionel tilgang til kunderne. For netop den kombination udgør kernen i SFI, siger den snart tidligere direktør for SFI i dette afskedsinterview med Social Forskning.
Af Ulla Haahr

Er det inkluderende samfund en utopi?

Dette spændende og store spørgsmål sætter SFI fokus på, når vi over de næste mange måneder inviterer til konferencer med ny viden og debat om inklusion på en række områder, der er centrale for velfærdssamfundet.
Af Ulla Haahr

Søg på sfi.dk