SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2013:3

Del

Download Social Forskning 2013:3

INDHOLD:

Social støtte mindsker trangen til selvskade blandt unge

Mange unge, som har oplevet flere alvorlige begivenheder i barn- og ungdommen, skader sig selv, når de bliver ældre, og en del får spiseforstyrrelser. Men social støtte fra et enkelt menneske er mange gange nok til, at de unge klarer sig igennem den svære tid til et liv uden mén.
Af Frej Daniel Hertz

De unge hjemløse

Antallet af hjemløse borgere i Danmark er steget, og flere af dem er unge. I Frederiksberg Kommune har man nedbragt antallet. Det er ikke altid til at se, om en ung er hjemløs. Det betyder meget for de unge ikke at skille sig ud. En fast kontaktperson kan være med til at skabe tillid og hjælpe den unge ud af hjemløshed. Men mangel på billige lejeboliger er en udfordring.
Af Mette Roikjer

Forbedret støtte til udsatte unge

For anbragte og tidligere anbragte unge kan overgangen til voksentilværelsen vise sig at være en særlig udfordring. Et nyt initiativ skal hjælpe med at gøre overgangen blødere for de unge. Ifølge en midtvejsrapport, udgivet af SFI, viser projektet lovende takter.
Af Mette Pedersen

Nu skal der fokus på de unge

SFI har sat ungdomsforskning på programmet. Ambitionerne er at opnå en førende position inden for dansk ungdomsforskning. Det skal ske ved at skabe viden om både almindelige unges hverdag og vilkårene for udsatte unge.
Af Mette Roikjer

Vi skal ville forebyggelse

Vi skal styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og deres forældre, så flere børn får en god start på livet. Alt for mange børn og unge får store sociale problemer, fordi der sættes for sent ind med en målrettet indsats.
Kronik af social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen

Fokus på inklusion i grundskolen

I 2015 skal der være 10.000 færre elever i specialskoler og -klasser. Hvordan man kommer i mål med den ambition, skal en forløbsundersøgelse om inklusion af elever med særlige behov kaste lys over.
Af Mette Pedersen

Konference: Skolen og det inkluderende samfund

I efteråret starter SFI’s store konferenceserie om det inkluderende samfund, og efter åbningskonferencen den 10. september vil den første temakonference handle om skolen og det inkluderende samfund.
Af Trine Jørgensen

Ny direktør på SFI søger fælles dagsorden

Agi Csonka er vendt tilbage som direktør for den institution, der i sin tid har formet hendes tilgang til vidensproduktion. For hende er anvendt forskning det centrale i SFI’s virke, og hun vil bl.a. arbejde på en fælles dagsorden med alle, der har en aktie i at levere velfærdsydelser.
Af Mads Andersen Høg

Socialøkonomiske virksomheder og udsatte grupper på arbejdsmarkedet

I Danmark er der kun 115 socialøkonomiske virksomheder, der arbejder på at bringe udsatte grupper i beskæftigelse, viser en ny undersøgelse fra SFI. Forskerne bag undersøgelsen peger på, at virksomhederne støder på en række udfordringer i lovgivningen. Mød her en af de virksomheder, der hjælper udsatte med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Af Mette Pedersen

Kvinder får mindre ud af at uddanne sig end mænd

Danske kvinder uddanner sig mere end danske mænd, men de får samlet set mindre i lønposen. Lønforskellen mellem de to køn er dog mindsket en smule i de seneste 15 år. Det viser to nye rapporter fra SFI, der belyser sammenhængene mellem løn, køn og uddannelse.
Af Trine Jørgensen

Gode nordiske erfaringer med øremærket barselsorlov

Fædre, der tager sig af deres nyfødte barn derhjemme, mens moren er på arbejde, er et særsyn i Danmark. Øremærket barselsorlov får dog i højere grad fædre til at vælge barselsorloven til, viser erfaringen fra de øvrige nordiske lande. Det er konklusionen på et nyt litteraturstudie fra SFI.
Af Mette Pedersen

Søg på sfi.dk