SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2013:4

Del

Download Social Forskning 2013:4

INDHOLD:

Manglende kendskab til lovgivning koster støttejob

Kun lidt over halvdelen af de socialt engagerede virksomheder er i 2012 blevet kontaktet af et jobcenter. Det er blot ét af resultaterne i en netop udgivet SFI-rapport, der også viser, at der ikke er sket den store udvikling i andelen af virksomheder, der påtager sig et socialt engagement.
Af Mette Pedersen

Privat-offentligt samarbejde: faglig debat og nye værktøjer

Der er både gevinster at hente og konflikter at løse, når et privat firma træder ind på sygedagpengeområdet via samarbejde med det lokale jobcenter. Horsens er en af otte kommuner, der siden 2008 har haft et samarbejde med Falck. Faglig koordinator Linda Nystrup Jepsen ser tilbage på forløbet.
Af Trine Jørgensen

Rundt om danskernes kompetencer

Den 8. oktober udkom den hidtil største undersøgelse af voksne danskeres kompetencer. Godt 7000 danskere har deltaget i undersøgelsen, som er igangsat af OECD i 24 lande. Læs her om resultaterne – og de politiske reaktioner på dem.
Af Trine Jørgensen

Børn i Mælkebøtten – en ny start?

I Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk bor udsatte børn i op til et halvt år, mens der bliver foretaget en social udredning, hvorefter de enten bliver anbragt uden for hjemmet eller kommer tilbage til forældrene. Samtidig arbejder personalet med at give børnene redskaber til at klare sig bedre. SFI har undersøgt, hvordan det går børnene et år efter opholdet i Mælkebøtten – om børnene har fået en ny start på livet.
Af Ulla Haahr

Grønlandske børn ønsker fokus på sociale problemer

En ny SFI-rapport viser, at grønlandske børn selv vurderer, de kun har begrænset viden om sociale problemer. Samtidig viser resultaterne, at børnene efterspørger mere viden på området. UNICEF er blandt de aktører, der hjælper de grønlandske børn til at sætte fokus på de problemer, de oplever i hverdagen.
Af Mette Pedersen

Mere åbenhed om børn og unges problemer i Grønland

Det er blevet mere udbredt at tale åbent om omsorgssvigt af børn, forældres misbrug og seksuelle overgreb. Og mange mindre projekter arbejder i det daglige med at påvirke grønlændernes holdninger. Men der er behov for at udvikle en national børne- og ungestrategi, hvis der for alvor skal komme gang i udviklingen. Sådan lød konklusionen på todages-konferencen ”Mere og bedre viden om udsatte børn og unge” i Nuuk i slutningen af november.
Af Ulla Haahr

Sygemeldte er sidste hvide plet på samarbejdets landkort

Flere og flere jobcentre har fundet servicesindet frem og tilbyder at samarbejde med virksomhederne, især om at rekruttere nye medarbejdere. Men hjælpen halter stadig bagefter, når det gælder fastholdelse af syge medarbejdere.
Af seniorforsker Helle Holt, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og seniorkonsulent Carsten Kjærgaard, CABI

Et hårdt liv på gaden

En ny SFI-rapport viser, at hjemløse borgere sammenlignet med den øvrige befolkning har en markant øget risiko for at blive syg. De er da også langt oftere at finde hos vagtlæge og på skadestuen, men går til gengæld sjældent til tandlæge og speciallæge. Pia Kjær er sygeplejerske på Bispebjerg Hospital, og hun fortæller her om sine oplevelser med de hjemløse borgere.
Af Mette Pedersen

Mere fokus på talblindhed

Talblindhed er et overset problem, som plager 1-6 procent af den danske befolkning. Hvis tal ikke rigtig giver mening, kan det være svært at finde ud af, hvornår man skal med bussen, at bruge NEM-id på computeren eller at overskue kvitteringen i supermarkedet. Men der er så småt ved at komme mere fokus på problemet. En ny forskningsoversigt fra SFI giver et overblik over den eksisterende viden på området.
Af Mads Andersen Høg

Fra svært forklarlige sammenbrud til forståelige brud

I mange år har samlebegrebet ”adfærdsproblemer” stået i centrum, når forskere har forsøgt at forklare de mange sammenbrud i teenageanbringelser. Men spørger man de unge selv, viser deres fortællinger, at komplicerede relationer og sociale sammenhænge ligger bag mange af bruddene, viser en ny analyse fra SFI.
Af journalist Kirsten Holm-Petersen

Lønforskelle: en mistet million i løbet af et arbejdsliv

Der er betydelige lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien, der udfører stort set det samme arbejde. I 3F vil man bruge rapporten som afsæt for en diskussion af årsager og forhold på de enkelte arbejdspladser.
Af Trine Jørgensen

Søg på sfi.dk