SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2014:1

Del

Download Social Forskning 2014:1

INDHOLD:

Fokus på samarbejdsevner i PISA 2015

Forberedelserne til den næste runde af PISA-undersøgelsen er i fuld gang. En af de centrale opgaver er at udvælge de spørgsmål, som godt en halv million unge i ca. 70 lande skal løse. Som noget nyt i 2015 vil en del af opgaverne afprøve elevernes evne til at samarbejde. Chantal Pohl Nielsen, seniorforsker på SFI og projektleder på PISA 2015, fortæller.
Af Trine Jørgensen

Vejen til voksenlivet kan være svær og ensom

Den 5. februar blev der blev sat fokus på unges overgange ved SFI-konferencen ”Veje og omveje til voksenlivet”. SFI-forskerne Signe Ravn og Turf Böcker Jakobsen kom med deres bud på, hvordan vi skal tænke og forstå overgangene, hvis vi skal styrke de unge, der står i dem.
Af Cecilie Idun Andersen

Nære familierelationer og faste regler giver færre problemer for unge

Indlevelse i din teenagers hverdag og faste rammer har betydning for, hvor mange problemer dit barn roder sig ud i med fx hash, pjækkeri og vold. Det viser et nyt ph.d.-studie af sociolog Karen Margrethe Dahl fra SFI og Københavns Universitet.
Af Cecilie Idun Andersen

Alkoholkampagner bør nuanceres

Når danskerne drikker, er det med fokus på nydelse og socialt samvær. Det står i kontrast til Sundhedsstyrelsens kampagner, der udelukkende fokuserer på sundhedsrisici. Professor Margaretha Järvinens forskning viser, at kampagerne vil få en større effekt, hvis de også fokuserer på det sociale aspekt.
Af Mette Pedersen

Alle skal med

Kronik af Socialminister Manu Sareen

Hvad skete der med de ”udfaldsramte”?

Dagpengeperioden blev den 1. januar 2013 afkortet fra fire til to år. I en ny SFI-undersøgelse har forskerne undersøgt, hvad der skete med de ledige, som mistede deres dagpenge i foråret 2013. Seniorjob-ordning og midlertidig uddannelsesordning har været med til at sikre forsørgelsen for mange, vurderer afdelingsleder Lisbeth Pedersen.
Af Mads Andersen Høg

Koch-udvalg udfordrer viden om uddannelse til dagpengemodtagere

I slutningen af februar præsenterede Carsten Koch-udvalget sine 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Et centralt element i anbefalingerne er mere målrettet brug af uddannelse og opkvalificering. Dermed udfordrer udvalget den eksisterende forskningsviden, som op gennem 00’erne er blevet taget til indtægt for, at uddannelse ikke er med til at få folk i arbejde. Men det er helt relevant at kaste et kritisk blik på den forestilling.
Af Lisbeth Pedersen, afdelingsleder for beskæftigelse og integration

Manglende kendskab til lovgivning koster støttejob

Kun lidt over halvdelen af de socialt engagerede virksomheder er i 2012 blevet kontaktet af et jobcenter. Det er blot ét af resultaterne i SFI’s årsrapport om virksomheders sociale engagement, der også viser, at der ikke er sket den store udvikling i andelen af virksomheder, der påtager sig et socialt engagement.
Af Mette Pedersen

Kloge arbejderbørn bliver stadig snydt for uddannelse

Det er stadig mindre sandsynligt, at du får en lang uddannelse, hvis dine forældre er ufaglærte – også selvom du er klogere end din rige klassekammerat. Forskerne kan endnu ikke sætte fingeren på, hvorfor elever med samme evner, men forskellig social baggrund, klarer sig markant forskelligt i uddannelsessystemet
Af Mette Roikjer

Sindslidende er særligt udsat for vold

At blive latterliggjort, ydmyget eller nedværdiget eller måske slået eller sparket, så man får ar på krop og sjæl, er overgreb og ikke noget, man ønsker sig selv eller sin næste at blive udsat for. Men det sker for nogen, og det sker i højere grad, hvis man har en psykisk funktionsnedsættelse.
Af Carsten Wulff

Flere sindslidende end tidligere modtager socialstøtte

I de seneste år er der sket en stigning i antallet af sindslidende, der modtager socialstøtte. Det løber hvert år op i omkring 12 milliarder kroner. Alligevel ved vi intet om de borgere, der benytter de sociale indsatser. Det viser en SFI-undersøgelse. Seniorforsker Steen Bengtsson fra SFI, der har ledet projektet, fortæller her om undersøgelsens resultater.
Af Mette Pedersen

Ny bog undersøger konsekvenserne af familiesammenføringsreglerne

Hvilke konsekvenser har familiesammenføringsreglerne? Og rammer de overhovedet den gruppe af mennesker, de er tiltænkt? Det er nogle af de problemstillinger, som Anika Liversage og Mikkel Rytter tager fat på i en ny bog.
Af Mette Pedersen

Søg på sfi.dk