SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2014:2

Del

Download Social Forskning 2014:2

INDHOLD:

Når far er i fængsel

Hvordan ser livet ud for et barn, hvis ene forælder er i fængsel? Hvilke problemer oplever de i hverdagen, og hvilke indsatser kan hjælpe dem? Det er nogle af de spørgsmål, et nyt forskningsprojekt fra SFI skal besvare.
Af Cecilie Idun Andersen

Forebyggende kurser kan hjælpe skilsmissetruede

42,7 procent af alle ægteskaber ender i dag i skilsmisse. Kan det tal mindskes? En ny forskningsoversigt fra SFI, bestilt af Egmont Fonden, danner overblik over en række kurser til kriseramte par, der skal forebygge, at parrene går fra hinanden. Og især et kursus skiller sig ud.
Af Cecilie Idun Andersen

Ingen kan hundse med frivilligheden

En ny rapport fra SFI sætter fokus på det frivillige engagement i Danmark. Hver tredie dansker arbejder frivilligt, og trods stort politisk bevågenhed på det frivillige engagement har det tal ikke flyttet sig siden 2004.
Af Anne Marie Underbjerg

Frivilligt arbejde vinder indpas blandt ældre

De ældre i Danmark har det bedre i dag end for blot 15 år siden. Det overskud udmønter sig blandt andet i, at stadig flere ældre deltager i frivilligt arbejde. Men det er ikke kun deltagelsen i frivilligt arbejde, der øges i disse år. Også inden for de nære familierelationer spiller ældre en mere aktiv rolle i dag og især i relation til børn og børnebørn. Det er den samlede konklusion på baggrund af to nye undersøgelser fra SFI.
Kronik af Kræn Blume Jensen, afdelingschef for socialpolitik og velfærdsydelser

En skole for alle

Med skolereformen følger ændringer i undervisningsformer og -timetal i skolen, men også midler til at undersøge, hvad der skal til for at mindske betydningen af skoleelevernes sociale baggrund for deres faglige resultater. SFI har gang i en række store forskningsprojekter, der skal give svar på det spørgsmål.
Af Carsten Wulff

Fremrykning af aktivering kan være uden effekt

En ny fremrykning af aktiveringsindsatsen for ledige over 30 år er en central del af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform. Ny undersøgelse fra SFI viser, at en tidligere fremrykning af aktivering for unge under 30 år har givet negative resultater. Undersøgelsen sandsynliggør, at en fremrykning for de ældre aldersgrupper heller ikke vil få den ønskede effekt.
Af Anne Marie Underbjerg

Yderkommuner skal satse på nyuddannede

Det er svært at tiltrække arbejdskraft til de fjernere afkroge af Danmark. Det viser en ny rapport fra SFI om flytninger fra byer til land- og yderområder. Og det er især de højtuddannede, der bliver væk. Mellem 2003 og 2010 har der i yderkommunerne været en generel nedgang både i antallet af arbejdspladser og højtuddannede tilflyttere. Rapporten peger dog også på muligheder blandt nyuddannede.
Af Cecilie Idun Andersen

Tilbud til børn og unge med høretab forsvinder

Flere og flere børn med høretab lærer at lytte og tale ved hjælp af et Cochlear Implant. Det betyder, at mange af børnene kommer til at gå i en almindelig folkeskole. Alligevel er børnene ikke ligestillede med deres jævnaldrende skolekammerater, konkluderer en ny rapport fra SFI.
Af Cecilie Idun Andersen

Viden vi kan stole på

Evidens betyder, at beslutninger skal træffes på et fundament af solid viden. Det gælder, uanset om man som minister fremsætter et nyt lovforslag om udsatte børn, som kommune planlægger en strategi for hjemløse, eller som institution vælger metode til behandling af stofmisbrugere. Men hvordan kan vi egentlig afgøre, om vi faktisk står på en bund af solid viden, eller om vi vakler på et skrøbeligt fundament af useriøse undersøgelser?.
Kommentar af Agi Csonka, administrerende direktør

Søg på sfi.dk