SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2014:3

Del

Download Social Forskning 2014:3

INDHOLD:

”Jeg ved det meste af, hvad min far har gjort mod min mor”

I en ny rapport giver SFI og Børns Vilkår stemme til børn med etnisk minoritetsbaggrund, hvis forældre er gået fra hinanden. Dem bliver der stadig flere af, for skilsmisser blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikkevestlige lande er langt mere almindelige nu end for nogle årtier siden. Men børnenes oplevelser og vilkår er på mange måder anderledes end for etnisk danske skilsmissebørn.
Af Trine Jørgensen

Børn er også pårørende

Kronik af Bente Boserup, chef for Børnetelefonen, og Kirsten Holmstrup, børnefaglig konsulent, begge Børns Vilkår

Hele vejen rundt om udsatte børn

I de fleste af landets kommuner bruger sagsbehandlere i dag de såkaldte ICS-fokusområder i arbejdet med udsatte børnefamilier. Det har skærpet rådgivernes faglighed og hjulpet de berørte familier, vurderer børne- og familiechef Inge Skov Madsen fra Kerteminde Kommune. Nu har SFI opdateret fokusområderne, baseret på den nyeste forskning om udsatte børn.
Af Trine Jørgensen

Ny interaktiv testmetode for skoleelever skal undersøges

Kan en ny og interaktiv måde at teste skoleelevers kognitive funktioner på gøre skolerne bedre til at målrette undervisningen mod det enkelte barns behov? Og kan det være med til at fremme skolepræstationer? I et nyt projekt om skolestøtte til børn i familiepleje skal ’Dynamisk testning’ afprøves.
Af Marie Tholund Strande

PISA-eleverne 12 år efter: Øvelse gør mester

Er der sammenhæng mellem, hvor godt man læser som 15-årig, og hvordan man sidenhen klarer sig i uddannelsessystemet? Ja, det er der, viser en ny rapport fra SFI, som har opsøgt en gruppe PISA-deltagere 12 år efter, de tog testen. Det betyder dog ikke, at svage læsere i skolen nødvendigvis klarer sig dårligt senere hen.
Af Trine Jørgensen

Innovation og kreativitet belønnes ikke i Danmark

Det kan ikke betale sig for danske ansatte at være kreative og innovative målt i forhold til, hvad det giver i lønningsposen. Derimod har det positiv indflydelse på lønnen, hvis du bruger dine evner til at formidle viden. Ny undersøgelse viser, hvordan forskellige kompetencer har indflydelse på danskernes løn.
Af Alice Heegaard Klynge, forsker, SFI

Au pair på lige fod findes ikke

Regeringens forslag til ændringer af au pair-ordningen betyder klarere forhold for både værtsfamilien og den udenlandske au pair. Men der er stadig tale om et hierarkisk og ulige afhængighedsforhold.
Af Anika Liversage, seniorforsker, og Rebekka Bille, videnskabelig assistent, SFI

Migrationsforskning er på vej ud af ghettoen

Midt i august mødtes knap 250 migrationsforskere til konference i København under overskriften ”Flows, places and boundaries”. Konferencen tegnede et portræt af et forskningsområde, der er på vej ud af ghettoen – både i konkret og overført betydning.
Af Trine Jørgensen

Ældre dyrker mere motion end for 15 år siden

En ny rapport fra SFI viser, at ældre dyrker mere motion i dag, end de gjorde i 1997. Der er sket et markant fald i antallet af ældre, som aldrig dyrker nogle former for motion, på tværs af køn og alder. Og især en gruppe er bemærkelsesværdig: Knap hver syvende mand på 92 år motionerer dagligt.
Af Cecilie Idun Andersen

Søg på sfi.dk