SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2014:4

Del

Download Social Forskning 2014:4

INDHOLD:

At læse med ørerne

It-støtteprogrammer med bl.a. oplæsningsfunktion og ordforslag kan være med til at øge inklusionen og gøre skoleelever til bedre læsere, viser ny SFI-rapport.
Af Anne Marie Underbjerg

Glem alt om eget værelse, ferie og biograftur

Børn og unge i fattige familier oplever i stigende grad, at de må undvære velfærdsgoder, som er almindelige blandt jævnaldrende i bedre stillede familier. Det viser SFI-rapporten ”Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2014”, som netop er udkommet, og som er den anden i rækken.
Af Iben Augustsen, journalist

Gode daginstitutioner har vi glæde af hele livet

Næsten alle børn i Danmark tilbringer en stor del af deres tidlige liv i offentlig dagpasning. Sådan var det ikke tidligere. En lang række forskningsprojekter har beskæftiget sig med, hvad det har betydet, at langt flere børn verden over er kommet i offentlige daginstitutioner, og hvilke parametre, der er afgørende for kvaliteten i disse institutioner.
Af Mogens Nygaard Christoffersen, Seniorforsker, SFI

Anbringelsesområdet har været for sårbart til lodtrækningsforsøg

SFI har valgt at indstille et projekt med en planlagt effektmåling af behandlingsprogrammet MTFC, som er målrettet 12-18-årige børn med adfærdsproblemer. Flere forhold har gjort det umuligt at gennemføre projektet. Forløbet viser, at der stadig er udfordringer knyttet til at lave effektmålinger på det sociale område.
Af Carsten Wulff

Festen før festen. Når unge drikker hjemmefra

Der er god grund til, at forskere undersøger fænomenet forfester. Nye undersøgelser peger nemlig på, at hvis man ønsker at minimere unges alkoholforbrug, er det en god idé også at have fokus på det, der drikkes hjemmefra.
Af Anne Marie Underbjerg

Fra ord til handling

2020-målsætningerne og velmenende politisk retorik gavner ikke socialt udsatte mennesker, så længe den socialpolitiske indsats først og fremmest er kendetegnet af en stram økonomisk styring, hvor ’mere evidens’ synes at være svaret på alt.
Kronik af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Uudsatte

”Der er sådan nogle søde piger i Borgerservice”

I 2015 skal 80 pct. af al kommunikation mellem myndigheder og borgere foregå digitalt. Det stiller store krav til begge parter, og blandt borgere er særligt ældre danskere tøvende over for at slippe den personlige kontakt. Det handler både om tryghed, teknologi og om den oplevelse, man kan få ved at møde op i Borgerservice, fortæller borgerservicechef i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen.
Af Trine Jørgensen

”En person på 96 skal ikke have forebyggende medicin mod blodpropper”

Et pilotprojekt med fast tilknyttede læger på syv plejecentre har blandt andet vist, at det kan mindske beboernes forbrug af medicin og forbedre medicinhåndteringen på centrene. Det gavner bl.a. beboernes trivsel og samarbejdet mellem læge og plejepersonale.
Af Carsten Wulff

”Alt andet lige har vi en høj sikring af pensionister i Danmark”

Danskerne sætter mere til side til pensionen, end vi gjorde for et par årtier siden, viser en ny rapport fra SFI. Men der er også en restgruppe, for hvem alderdommen kan blive økonomisk trang. Alligevel er langt de fleste pensionister tilfredse med deres økonomi.
Af Trine Jørgensen 

Søg på sfi.dk