SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2015:1

Del

Download Social Forskning 2015:1

INDHOLD:

Fra metodemylder til metodestringens

Forskellige faggrupper har en tendens til at vælge forskellige metoder i arbejdet med psykisk syge og udviklingshæmmede i botilbud. Det viser en kortlægning, SFI har foretaget for de 22 kommuner i Region Syddanmark. Der er brug for øget metodestringens og fælles faglige værktøjer, siger medlem af kommunernes fælles Socialdirektørforum, Lise Plougmann Willer.
Af Trine Jørgensen

”Det afgørende er at gøre det relevant”

Mødrehjælpen har modtaget SFI’s jubilæumspris 2014. Mødrehjælpen får prisen for at kvalificere sit arbejde med forskningsbaseret viden og på den måde sikre en mere solid og underbygget indsats for børn og forældre. Direktør Mads Roke Clausen fortæller her, hvordan Mødrehjælpen arbejder systematisk med at inddrage forskning og bruge dokumentation.
Af Mads Andersen Høg

Anbragte børn trives bedst i familiepleje

Der er stor forskel på, hvordan børn anbragt i familiepleje og børn anbragt på døgninstitution trives i deres hverdag. Det skyldes ifølge formanden for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte unge (FADD) i høj grad, at børnene har vidt forskellige udgangspunkter.
Af Michael Ørtz Christiansen

Anbragte børn har ret – men får de ret?

Kronik af Anna Marie Schurmann Carstens, juridisk konsulent i Børnerådet, og Per Larsen, formand for Børnerådet

Dit barn har brug for hjælp – skal vi trække lod?

SFI’s erfaringer med de såkaldte lodtrækningsstudier peger især på én udfordring, der ligger i at overtale de involverede parter til at deltage i forskning, hvor der indgår et element af tilfældighed, nemlig lodtrækningen mellem to konkrete indsatser. Men med klar og tydelig kommunikation kan man komme langt, lyder en af konklusionerne.
Af Michael Ørtz Christiansen

Kritisk ringe læsefærdigheder hos mange indvandrere

En stor gruppe indvandrere fra ikke-vestlige lande har så svært ved at læse, at det påvirker deres mulighed for fuldt ud at tage aktiv del i det danske samfund, påpeger SFI-analyse.
Af Michael Ørtz Christiansen

Risikoen for selvskade er mindre, hvis nogen vil lytte

Ny forskning kommer nærmere omfang og årsager til selvskade blandt unge i Danmark, og samtidig viser resultaterne, at det kan gøre en forskel at føle sig støttet socialt..
Af Iben Augustsen, freelancejournalist

Hjemløse drømmer også om villa, Volvo og vovse

Ni ud af ti hjemløse, der har midlertidigt ophold på et herberg (en § 110-boform), vil gerne flytte i egen bolig, viser en ny brugerundersøgelse foretaget af SFI. Det er dog ikke helt lige til at nå målet om egen bolig. Både lange ventetider, manglende social støtte og for lidt samarbejde på hjemløseområdet er forhindringer på vejen.
Af Anne Marie Underbjerg

Helhedsindsats skal hjælpe psykisk syge misbrugere

Der har manglet sociale indsatser til at tage hånd om borgere med sammensatte problemer som misbrug, hjemløshed og sindslidelse. Men en ny indsatsmetode giver grund til optimisme, og den skal nu prøves i to kommuner. SFI skal være med til at se, om indsatsen kan give de berørte borgere et bedre liv og spare kommunerne for udgifter på socialområdet.
Af Carsten Wulff 

Vi mangler viden om populær misbrugsbehandling

Ny forskningsoversigt indikerer, at den mest brugte behandlingsform til unge stofmisbrugere virker hverken bedre eller dårligere end andre behandlingsformer. Men oversigten peger også på, at der mangler viden om effekten af selvsamme behandlingsform – den kognitive.
Af Michael Ørtz Christiansen

Søg på sfi.dk