SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2015:2

Del

Download Social Forskning 2015:2

INDHOLD:

SFI tilbyder støtte til vidensbaseret arbejde

Dokumentation, vidensbaseret praksis, effektmålinger: Kravene er mange, når det gælder om at demonstrere, at socialt arbejde gør en positiv forskel. SFI har oprettet et nyt analyseteam, som kan hjælpe bl.a. kommuner og organisationer med at udnytte og systematisere den viden, der allerede ligger – eller indsamle ny viden og bruge den aktivt. 
Af Anne Marie Underbjerg

Frivillige hjælper forældre til børn med ADHD

ADHD-foreningen har udviklet deres eget forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD. Der findes mange professionelle internationale programmer, som har vist gode resultater, men ADHD-foreningen ønskede at lave et dansk program særligt målrettet ADHD, som nemt kan implementeres og har lave omkostninger. Derfor valgte foreningen at lade frivillige fagfolk lede programmet. Ny SFI-rapport dokumenterer nu, at programmet sagtens kan måle sig med omkostningstunge og langsommelige internationale programmer. 
Af Anne Marie Underbjerg

Unge ved for lidt om deres egen økonomi

Unge mellem 18 og 24 år står for hver fjerde fogedsag i Danmark, hvor en lejer smides ud på grund af manglende huslejebetaling. Mange unge mangler helt basal viden om, hvordan man styrer sin økonomi, fortæller projektleder June Crondahl fra Gældsrådgivningen På Fode Igen. 
Af Trine Jørgensen

Boligsociale indsatser sender de stærkeste ud af kvarteret

Det er meget svært at påvirke beboersammensætningen i socialt belastede boligområder via boligsociale indsatser, viser analyse fra SFI. Det sociale mix bliver ikke større, men beboerne får faktisk gavn af indsatserne. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Et godt ældreliv handler om mere end at kunne komme fra punkt A til B

Ældres livskvalitet afhænger ikke alene af, om de er mobile og i stand til at klare basale hverdagsaktiviteter selv. Nyt kvalitativt studie fra SFI viser, at det er lige så vigtigt for ældres livskvalitet, at de føler sig som en værdsat del af samfundet, selv kan definere deres behov og har et godt socialt liv. Det kan have betydning for, hvordan vi indretter et mere ældrevenligt samfund fremover. 
Af Birgitte Lyhne, freelancejournalist

SFI’s dobbelte ambition

Kronik af Torben Tranæs, forskningsdirektør, SFI

Stadig svært at bryde mønstret i Danmark

Hvad fatter – eller mutter – gør, er altid det rigtige. Der er i hvert fald stor sandsynlighed for, at du kommer til at uddanne dig inden for det samme felt som dem. Derfor har SFI søgt inspiration til, hvordan man mindsker betydningen af de unges baggrund og skaber bedre rammer for at få potentielle mønsterbrydere ind på de videregående uddannelser. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Sundhedsplejersken følger dig hele livet

I knap 80 år er danske sundhedsplejersker taget på hjemmebesøg. Arbejdet har indflydelse på børnenes sundhed hele vejen op igennem livet, som også er længere for dem, der har haft besøg af en sundhedsplejerske. Det viser en SFI-undersøgelse af ordningen. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Inklusionsklasser har samme udfordringer som før inklusionen

Hvad vil der ske, når 10.000 børn flyttes fra specialklasser til almindelige folkeskoleklasser? Det faglige niveau bliver lavere, og de sociale problemer bliver flere, lyder svaret fra skeptikerne. Men SFI-rapport viser, at trivslen og den faglige deltagelse er den samme. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Din fortælling om fortiden udstikker kursen for din fremtid

Den måde, som unge i stofmisbrugsbehandling forstår deres eget misbrug, er i høj grad medbestemmende for, hvor positivt de ser på deres egne muligheder for at handle og blive stoffri. Det viser nye forskningsresultater fra et samarbejdsprojekt mellem SFI og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Resultaterne kan både bruges aktivt i behandling af stofmisbrugere, men også i indsatsen omkring andre sociale problemer. 
Af Birgitte Lyhne, freelancejournalist

Søg på sfi.dk