SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2015:3

Del

Download Social Forskning 2015:3

INDHOLD

Hjemløshed kommer sjældent alene

At være hjemløs handler om meget andet end at mangle et sted at bo. I takt med at antallet af hjemløse stiger, er der flere og flere, der også har psykiske sygdomme og misbrugsproblemer at slås med. Faktisk er 4 ud af 5 hjemløse enten psykisk syge eller har et misbrug, og en tredjedel er udfordret af begge dele. 
Af Anne Marie Underbjerg

Unge hjemløse er fra alle sociale lag

Allerede tidligt i livet bliver nogle hjemløse og opsøger et af landets herberger. Den voksende gruppe af unge hjemløse har i langt højere grad forskellige familiebaggrunde end hidtil antaget. Det er kun lidt under halvdelen af unge hjemløse, der kommer fra udsatte familier. 
Af journalist Iben Augustsen

Velfærd betyder noget for hjemløshed

Hjemløshed i Danmark og USA har visse ligheder og uligheder. En sammenligning dokumenterer, at velfærdsniveauet har betydning for omfanget af hjemløshed. 
Af journalist Iben Augustsen

Fra viden til værdifuld praksis

Kronik af Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann

Drop silotænkning på socialområdet

Sociale problemer er som regel komplekse og svære at håndtere isoleret. En af de største udfordringer er at få mange gode intentioner til at spille sammen til borgerens bedste. 
Af Agi Csonka, administrerende direktør, SFI

Unge begår mindre kriminalitet efter lovende misbrugsbehandling

SFI har evalueret tre behandlingsmodeller, som fokuserer på andet og mere end at reducere de unges brug af rusmidler. Og de ser lovende ud. Et af midlerne er at skabe motivation under behandlingen, fortæller forsker. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Det er ikke nødvendigvis farerne, der holder unge fra steroider

Unge har mange argumenter for ikke at bruge steroider, men de helbredsmæssige risici topper ikke listen over grunde til at holde sig fra det muskelopbyggende medikament. Steroider er snyd og direkte klamt, lyder den primære dom. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Kort lærerkursus styrker elevernes koncentrationsevne

Med 30 timers efteruddannelse i klasseledelse til læreren bliver elever i indskolingen bedre til at koncentrere sig og læse, viser et af de første danske lodtrækningsforsøg i skoleregi. Konsekvensen må blive bedre indlæring, spår skolelederne. 
Af Michael Ørtz Christiansen

” For mig er det lidt et før og efter”

For Dorthe Gundersen er der ingen tvivl om, at det har gavnet både hende og eleverne i indskolingen på Fuglsanggårdsskolen i Virum, at hun har været på kursus i, hvordan man leder en klasse. 
Af Michael Ørtz Christiansen

Søg på sfi.dk