SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2015:4

Del

Download Social Forskning 2015:4 

INDHOLD:

Skolelederne arbejder fokuseret med at gennemføre folkeskolereformen

Skolelederne har gjort en kæmpe indsats for at gennemføre folkeskolereformen og få skabt fælles fodslag på skolerne. Det viser en ny rapport fra SFI om skoleledernes rolle i reformarbejdet. Den giver samtidig et billede af en broget buket af fortsatte udfordringer for skolelederne – et billede, som også Skolelederforeningen og en programleder på folkeskolereformen i en kommunal forvaltning kan nikke genkendende til.
Af Journalist Kirsten Holm-Petersen

Pigerne og de ældste elever er sværest at få op af stolen

Oliver – og særligt Mira – fra 9. klasse skal op af stolen og røre sig noget mere i løbet af en skoledag. Med den nye skolereform skal der nemlig større fokus på fysisk aktivitet i skolen. Reformens mål er, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 min. i løbet af en almindelig skoledag, og det gælder for alle klassetrin. Et år efter at reformen er trådt i kraft, er der et stykke vej igen – især for pigerne på de ældste klassetrin.
Af Anne Marie Underbjerg

Vil du klare dig godt i skolen og til fodbold – så er du forhåbentlig fra januar

Børn, der er født tidligt på året, er typisk blandt de bedste i klassen og til idræt. De yngste halter efter et langt stykke tid ind i skolegangen, viser ny SFI-forskning. Og det kan have konsekvenser, når modenhed og talent forveksles.
Af Michael Ørtz Christiansen

De fleste elever trives med inklusion

I starten af november udgav SFI det andet statusnotat i det 3-årige forskningsprojekt ”Inklusionspanelet”, hvis formål er at indsamle og udbrede viden om inklusion af elever med særlige behov i folkeskolens almindelige klasser. Seniorforsker Chantal Pohl Nielsen fortæller her om projektets foreløbige konklusioner.
Af Trine Jørgensen

Lærerne vurderer eleverne dårligere, end de egentlig er

Nogle grupper scorer systematisk lavere i standpunktskarakteren, end de gør ved eksamener, viser stort SFI-studie. Det på trods af, at begge karakterer skal være en vurdering af det faglige niveau hos folkeskoleeleverne
Af Michael Ørtz Christiansen

Folkeskolen er på vej til at forandre sig

Kronik af Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling

Social marginalisering – mere nuancerede processer på spil

Kun knapt halvdelen af alle unge med misbrug, hjemløshed og psykisk sygdom kommer fra familier, hvor forældrene også har haft sådanne udfordringer. Resten har forældre, der ikke har oplevet noget tilsvarende, viser en ny SFI-undersøgelse. Tallene understøtter en fornemmelse hos både personlig vejleder i Københavns Kommune, Morten Andersen, og udviklingskonsulent Lotte Rahbek-Slott i Faxe Kommune. Mere overraskede er de to kommunale praktikere over den geografiske fordeling af udsatte unge.
Af Journalist Kirsten Holm-Petersen 

Fleksjobs og løntilskudsjobs i vækst

Antallet af virksomheder med ansatte i støttet beskæftigelse er steget voldsomt over de seneste 15 år. Samtidig har vi ændret opfattelse af, hvilke grupper der især har behov for, at virksomhederne udviser et socialt engagement.
Af Journalist Kirsten Holm-Petersen

Større tilfredshed med ressourceforløb i kommuner med særlige ressourceteams

Der er markante forskelle i, hvordan fire udvalgte kommuner organiserer arbejdet med de nye ressourceforløb for borgere under 40 år med betydelige problemer ud over ledighed. Og dermed også forskelle i tilfredsheden med forløbene blandt sagsbehandlerne, viser en ny SFI-rapport.
Af Journalist Kirsten Holm-Petersen 

Et nyt og anderledes Social Forskning

Søg på sfi.dk