SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2016:2

Del

Bestil og få tilsendt Social Forskning 2016:2 (pris kr. 50,00 plus porto)

Download Social Forskning 2016:2

INDHOLD:

Hvem er de udsatte, og hvordan hjælper vi dem?

Kontanthjælpsloft, økonomiske afsavn, social eksklusion af udsatte grupper og sociale indsatser, der virker. Det er alle emner, der fylder meget i den socialpolitiske debat i Danmark. Men hvem er de socialt udsatte personer, hvordan karakteriserer vi dem, og hvordan hjælper samfundet dem bedst, så de på lang sigt ikke mere befinder sig i en udsat position? Det er omdrejningspunkterne i dette nummer af Social Forskning.
Af Kræn Blume Jensen, forskningschef, Afdelingen for socialpolitik
og velfærd

Der er mange veje til og fra samfundets bund

Tidligere anvendte SFI’s socialforskere ofte faste kategorier som fx socialgrupper til at indkredse, hvem der befandt sig på samfundets bund. Nu om stunder er forskerne mere optagede af de dynamiske processer, der bringer nogle mennesker på kanten af samfundet, mens andre måske får et godt liv på trods af svære vilkår. Få her et historisk perspektiv på socialforskningens tilgang til udsatte og udsathed.
Af Trine Jørgensen

Fattigdom er både hønen og ægget for socialt udsatte

Socialt udsatte grupper har en høj risiko for at leve i fattigdom, og socialt udsatte fattige lider typisk flere afsavn i hverdagen end fx lønmodtagere og selvstændige, der har en indkomst under fattigdomsgrænsen. Fattigdommen kan komme som en følge af de andre problemer, de udsatte slås med, men den kan formodentlig også forværre dem, forklarer forsker Lars Benjaminsen.
Af Trine Jørgensen

Metoder, der kan hjælpe i det kaotiske liv

Blandt socialt udsatte borgere som hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede og psykisk syge kan livet være så vanskeligt og kaotisk, at almindelige sociale tilbud og støtteordninger ikke rækker til at få styr på dagen og vejen. Men flere nye sociale indsatser er kommet i kommunernes søgelys de seneste år – indsatser med specifikke metoder og dokumenteret effekt.
Af Carsten Wulff

En ny begrebsramme om gode indsatser for udsatte

Der har i mange år været fokus på effektmålinger af sociale indsatser, men hvad med den gode og velfungerende indsats, der ikke er effektmålt, men som tilsyneladende gør en positiv forskel for udsatte borgere? Et projekt mellem SFI og Socialstyrelsen har sat fokus på, hvad der kendetegner lovende praksis og giver et konkret måleredskab til at indkredse og anerkende dem.
Af Trine Jørgensen

Dilemma: Kan system rime på fleksibilitet?

Socialt udsatte borgeres problemer er så komplekse, at der er behov for fleksible systemer og individualiseret behandling. Men det er en udfordring, når vores velfærdssystemer ofte er organiseret omkring kasser af interventioner og behandlingstilbud.
Af Ulla Haahr

Hjemløsheden vokser – gør vi ikke noget rigtigt?

Der er konstant kommet flere hjemløse. Og trods politisk opmærksomhed og faglige indsatser på området er udviklingen ikke vendt. Men der er positive tendenser – selvom den største udfordring fortsat er manglen på billige boliger.
Af Mads Andersen Høg

Internationale perspektiver på hjemløshed

Det dominerende løsningsforslag fra forskningen – Housing First-tilgangen – har fra et udgangspunkt i New York bredt sig over store dele af den vestlige verden. Her giver tre internationale forskningsprofiler hver deres vinkel på de udfordringer, der også præger det danske arbejde med hjemløshed.
Af Mads Andersen Høg

Søg på sfi.dk