SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2017:1

Del

Download Social Forskning 2017:1

INDHOLD:

Ressourcer og behov i alderdommens livsfaser
Kræn Blume Jensen

Ingen kender dagen: Temaer i fremtidens ældreforskning
Der vil blive flere og flere ældre i fremtiden, og de vil udgøre en større og større andel af befolkningen. Så meget ligger fast. Men det er svært at spå om fremtiden, og vi ved stadig meget lidt om, hvilke konsekvenser ældreboomet vil få – for samfundet, for de ældre selv og for deres familier. Forskningschef Kræn Blume Jensen kigger i krystalkuglen og tegner de store linjer i fremtidens ældreforskning.
Trine Jørgensen

Hjælp til selvhjælp i stedet for omsorg og pleje
Ældreplejen er under omfattende forandring. Igennem snart 10 år er rehabilitering af ældre med nedsat funktionsevne vokset frem som ny – og siden 2015 lovfæstet – model for ældreplejen. Begrundelsen er, at denne hjælp til selvhjælp i stedet for omsorg og pleje vil øge de ældres livskvalitet og samtidig reducere udgifterne til ældrepleje.
Carsten Wulff

Motivationen ligger i målet
Tværfagligt samarbejde, systematik, målsætning og især motivation er nøgleord for et vellykket rehabiliteringsforløb med tilfredshed og forbedret funktionsevne som resultat hos den ældre borger. Men der er stadig udfordringer i at overkomme den omstilling, det kræver hos borgeren og de pårørende at tage imod et tilbud om rehabilitering. 
Carsten Wulff

Ældreplejen presses til at substituere sygehusvæsenet
Nye udfordringer på landets sygehuse betyder kortere indlæggelsestid for patienterne, som hurtigt sendes hjem igen. Ofte er de ældre patienter derfor ikke færdigbehandlet, når de udskrives. Opfølgning overlades til praktiserende læger og i stadigt større omfang til hjemmeplejen og plejecenterpersonale. Men håndteringen af de sundhedsfaglige opgaver støder på strukturelle udfordringer.
Carsten Wulff

Når der er lang vej til pensionen
”Vi får en gruppe nedslidte ældre, som får svært ved at blive ved med at arbejde, indtil de kan gå på efterløn eller folkepension.” To SFI-forskere ser på perspektiverne i tilbagetrækningsreformen og på, hvordan de største udfordringer kan løses. Og der er ikke rigtig nogen lette løsninger, vurderer de.
Mads Andersen Høg

Ældre indvandrere er oftere fattige
Der kommer stadig flere pensionister i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk, og en relativt stor del af dem lever i fattigdom. Det skyldes bl.a., at en del af dem ikke har været så meget på arbejdsmarkedet. Regler om brøkpension rammer en del indvandrere hårdt.
Mads Andersen Høg

Ældre hjælper i stigende grad børn og børnebørn
Samværet på tværs af generationerne vokser, når det gælder de ældres omsorg for børn og børnene. Stadig flere ældre hjælper deres voksne børn med børnepasning, hus og have. Forklaringen er, at de ældre har bedre helbred og flere ressourcer i pensionisttilværelsen end tidligere.
Ulla Haahr

Ensomhed i den fjerde alder
I takt med at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de allerældste danskere. Derfor er der også øget fokus på at forebygge ældres psykiske mistrivsel.
Ulla Haahr

Den digitale alderdom
Det gælder for de ældre som for folk i øvrigt: Teknologien spiller en stadig større rolle i vores liv. Men hvilke muligheder bringer den med sig for netop denne aldersgruppe? Det handler ikke kun om løftekraner og telemedicin, men også om deleøkonomi og netværk – og det er et af hovedtemaerne i et kommende forskningsprojekt, som SFI leder.
Trine Jørgensen

Søg på sfi.dk