SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forløbsundersøgelser

Del

På SFI har vi en række forløbsundersøgelser, hvor vi med års mellemrum følger forskellige grupper. Ved at følge grupper over længere tid bliver det muligt at undersøge langstrakte udviklinger og konsekvenser af forskellige påvirkninger og dynamikker. Kombineret med de gode danske registerdata er forløbsundersøgelserne en kilde til meget vigtig og fundamental viden om det danske velfærdssamfund og os, der lever i det.

Vi har følgende forløbsundersøgelser i gang:

Årgang 95

Årgang 95 er en forløbsundersøgelse, hvor SFI’s forskere følger de samme 6.000 børn og deres familier. Børnene er født i 1995. Forskerne har sat fokus på deres liv og udvikling, da de var et halvt år, tre år, syv år, 11 år og 15 år. Og de fortsætter. Deltagerne i Årgang 95 kommer fra hele landet og fra alle sociale lag. Tilsammen giver de viden om, hvordan forhold i opvæksten påvirker dem som børn, unge og voksne. Læs mere om undersøgelsen af Årgang 95 her

Generationsundersøgelsen og ungdomsforløbsundersøgelsen

I midten af 1960’erne satte professor Erik Jørgen Hansen det, der skulle blive til Ungdomsforløbsundersøgelsen, i gang. I 1968 interviewede man 3151 elever i syvende klasse om deres liv og tilværelse, og de er siden da blevet interviewet løbende. Desuden har man interviewet deres forældre og senere deres børn i den såkaldte Generationsundersøgelse. Ungdomsforløbsundersøgelsen giver derfor et unikt indblik i livsforløbene for, og relationerne mellem, tre generationer af danskere fra den samme familie. Læs mere om Generationsundersøgelse og Ungdomsforløbsundersøgelsen 

Ældredatabasen

Ældredatabasen giver et billede af de ældre danskere, som både er interessant for forskere - men også for alle andre i Danmark. I første runde af Ældredatabasen, som fandt sted i 1997, blev godt 5800 danskere født mellem 1920 og 1945 interviewet. I 2002 blev de fleste af dem interviewet igen – og der kom nye til født i 1950. I 2007 blev i alt 7.010 personer interviewet fra både undersøgelserne i 1997 og 2002, og der blev tilføjet en ny gruppe født i 1955. Ældredatabasen dækker over flere områder. Der er informationer om ældres funktionsevne og velbefindende, levevilkår og livsstil – fx om deres oplevelse af ensomhed. Der er også informationer om ældres arbejdsforhold, hvornår de forlader arbejdsmarkedet og ældre som ressource på arbejdsmarkedet. Endelig bliver der også set på ældres brug af offentlige serviceydelser, og hvilke overførselsindkomster de modtager. Læs mere om Ældredatabasen her

Inklusionspanelet

Inklusionspanelet er en forløbsundersøgelse om inklusion af elever med særlige behov i almindelige klasser i folkeskolen. Forskningsprojektet skal over fire år følge et ”panel” af 9300 elever i 5. og 7. klasse fordelt over hele Danmark – i alt 430 skoleklasser. Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion. Du kan læse mere om Inklusionspanelet her

Søg på sfi.dk