SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forskning

Del

SFI er en forskningsinstitution. Det betyder at vi, udover at lave forskningsbaserede undersøgelser, også bedriver traditionel forskning. Her søger forskerne midler til forskning indenfor forskningsprogrammet via forskningsråd, fonde eller andre kilder.

SFI’s forskere publicerer deres forskning i anerkendte internationale forskningstidsskrifter og bøger, og de samarbejder med forskere ved både danske og internationale universiteter. Derudover har SFI et eget Advisory Research Board som er med til at styrke kvaliteten af SFI-forskningen.

Samspillet mellem den traditionel forskning og de forskningsbaserede undersøgelser er afgørende på SFI. Det er med til at styrke kvaliteten af undersøgelser og analyser, at de laves af aktive forskere med kendskab til internationale udviklinger og metoder. Samtidig giver den tætte tilknytning til dansk politik og praksis forskerne en klar forståelse for, at forskningen skal være anvendelig i en konkret virkelighed.

Søg på sfi.dk