SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Organisation

Del

SFI ledes af SFI's bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forskningscentret, mens direktionen varetager den daglige ledelse og repræsenterer SFI udadtil. SFI's internationale Advisory Research Board rådgiver forskere og ledelse i forhold til kvaliteten af forskningsarbejdet og internationale samarbejder.

Forskningen på SFI er organiseret i tre forskningsafdelinger. Derudover huser vi også SFI Campbell.

Søg på sfi.dk