SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bestyrelse

Del
 • Nina Smith, Aarhus Universitet Professor, Institut for økonomi (formand)
 • Bente Halkier, Københavns Universitet Professor, Sociologisk institut,
 • Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet Professor, Institut for statskundskab
 • Kåre Hagen, NOVA, Norge, Direktør
 • Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet, Professor, Institut for Økonomi
 • Lotte Jensen, CBS, Professor og institutleder
 • Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen, Professor, Institutt for Økonomi
 • Mona Larsen, SFI, Seniorforsker (medarbejderrepræsentant)
 • Kurt Matthiesen, SFI, Forskningsbibliotekar (medarbejderrepræsentant)
 • Kristian Heunicke, KL, Direktør (tilforordnet)
 • Martin Ulrik Jensen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Afdelingschef, Strukturpolitik (tilforordnet)
 • Søren Hartmann Hede, Finansministeriet, Afdelingschef, Kommuneøkonomi, arbejdsmarked og effektiv offentlig sektor (tilforordnet)
 • Dorthe Eberhardt Søndergaard, Sundheds- og Ældreministeriet, Afdelingschef, Afdelingen for Lægemidler, Internationale Forhold, Sundhedsjura og Psykiatri (tilforordnet)
 • Christina Holm-Petersen, KORA. Projektchef (medarbejderrepræsentant)

Søg på sfi.dk