SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ledelse

Del

SFI ledes af SFI's bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forskningscenteret, mens direktionen varetager den daglige ledelse og repræsenterer SFI udadtil.

SFI's direktion

Agi Eva Csonka

Administrerende direktør
Telefon 33 48 08 08 E-mail agi@sfi.dk

Torben Tranæs

Forskningsdirektør
Telefon 33 48 08 73 E-mail ttr@sfi.dk

Søg på sfi.dk