SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

SFI Campbell

Del

SFI Campbell hører under det internationale Campbell-samarbejde.

SFI Campbell har som mål at arbejde for, at flere beslutninger på det sociale område bliver taget under inddragelse af bedste viden, og at gøre dette ved at arbejde med effekt. I SFI Campbell gør vi dette dels ved at udarbejde systematiske forskingsoversigter (reviews) over effektmåling af indsatser på det sociale område, dels via formidling af den viden forskningsoversigterne giver til praktikere og beslutningstagere.

Idéen bag Campbell-samarbejdet er at udforme systematiske forskningsoversigter inden for det sociale område. Det kunne f.eks. være en forskningsoversigt om en bestemt type behandling af stofmisbrug blandt unge, der afdækkede alle undersøgelser der måler effekten af denne behandling. Ønsket ved at samle, og komme med en samlet vurdering af den eksisterende viden, er at hjælpe praktikere og beslutningstagere med at tage beslutninger på baggrund af den bedste tilgængelige viden - i dette tilfælde om denne type behandling er en man vil tilbyde. Vi udarbejder både forskningsoversigter selv, og i samarbejde med andre forskere, i Danmark og internationalt.

Du kan læse mere om det internationale Campbell-samarbejde på campbellcollaboration.org

Forskningschef for SFI Campbell

Lisbeth Pedersen

Forskningschef
Telefon 33 48 08 69 E-mail lp@sfi.dk

Søg på sfi.dk