Udsatte børn, dagtilbud og skole

Del

Forskningsafdelingen for Udsatte børn, dagtilbud og skole gennemfører forskningsbaserede udredninger og evalueringer. Hovedparten af opgaverne udføres for eksterne rekvirenter som indtægtsdækket virksomhed, men afdelingen gennemfører også enkelte udredningsopgaver for egen regning eller med tilskud fra eksterne kilder.

Vi beskæftiger os med

 • Børns sociale trivsel og faglige resultater i skolen
 • Betydning af familieforhold for elevers skolegang
 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Kvalitet i undervisningen på specialskoler
 • Anbragte børns skolegang - på interne skoler og i folkeskolen
 • Folkeskolereformens betydning for elevernes sociale trivsel, faglige deltagelse og læring
 • Skoleledernes rolle i implementeringen af folkeskolereformen
 • Effektevaluering af efteruddannelseskurser til lærere
 • Betydningen af dagtilbuds kvalitet for børns læring og skoleparathed
 • Styrkelse af tosprogede elevers faglige udvikling
 • Skole-hjem samarbejde
 • Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse
 • Børns opvækstvilkår
 • Social arv
 • Indsatsen over for truede børn
 • Familiepolitik
 • Børnepasning
Forskningschef for Udsatte børn, dagtilbud og skole

Mette Deding

Forskningschef
Telefon 33 48 08 85 E-mail mcd@sfi.dk

Søg på sfi.dk