SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

SFI's historie

Del
Socialminister Julius Bomholt taler ved indvielsen af SFI i 1958

SFI blev oprettet i 1958 under navnet Socialforskningsinstituttet, men blev hurtigt bare kendt som SFI. I over 50 år har vi - i takt med velfærdsstatens udvikling - bedrevet forskning inden for social- og velfærdsområdet. Vi er i dag det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet.

Socialforskning gennem 50 år

I forbindelse med SFI's 50-års jubilæum udkom bogen "Danmarksbilleder – SFI's forskning gennem 50 år”, der beskriver udviklingen på en række centrale områder i velfærdssamfundet Danmark. Her har redaktørerne plukket i SFI´s omfattende forskning og fået skrevet et udvalg af artikler, der på forskellig vis illustrerer, hvordan det danske samfund og forskningen har forandret sig i løbet af de år, SFI har eksisteret.

Find hele "Danmarksbilleder – SFI's forskning gennem 50 år” her.

Hvorfor SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd?

I 2006 fremlagde regeringen en ny universitetsreform, hvori de blandt andet ønskede at fusionere selvstændige sektorforskningsinstitutioner som SFI med universiteterne. Men da et internationalt panel fremhævede det som en ubetinget styrke at fastholde en tværgående velfærdsforskning i et selvstændigt center, fik SFI lov til at bevare selvstændigheden.

Navnet Socialforskningsinstituttet måtte vi dog sige farvel til, da et institut som oftest hører under et universitet. Det nye navn skulle både afspejle en forsættelse af SFI’s historie og den nye danske forskningsstruktur samt understrege SFI’s særlige rolle, som et af de få uafhængige forskningscentre i Danmark. Derfor faldt valget på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. I daglig tale er vi dog stadig bare SFI.

Søg på sfi.dk