SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Strategi og strategiske mål

Del

Mission

SFI er hele Danmarks institut for velfærdsforskning. Gennem relevant forskning af højeste kvalitet leverer vi vidensgrundlaget for velfærdssamfundets udvikling.

Værdier

Vi er troværdige, nysgerrige og professionelle:

Troværdige

Vores troværdighed er vores eksistensberettigelse. Vores forskning er uafhængig af politiske interesser, vores arbejde er altid fagligt velfunderet og gennemsigtigt, og alle vore resultater er offentligt tilgængelige.

Nysgerrige

Vi er opmærksomme på, hvad der rører sig omkring os, vi er nysgerrige efter at forstå andres behov og interesser, og vi bestræber os på altid at have en respektfuld dialog med andre omkring os.

Professionelle

Vi er ansvarlige i vores måde at arbejde på og i vores samspil med omverdenen. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og mere effektive i vores stræben efter høj kvalitet og solide resultater.

Vision

Vi vil være Danmarks stærkeste anvendelsesorienterede forskningsmiljø – og bringe vores viden i spil på rette tid og sted. Det betyder at:

 • Vi er anerkendt for vores brede og dybe viden om de væsentligste udfordringer på velfærdsområdet.
 • Vi bruger vores faglige viden og internationale udsyn til at kaste lys over aktuelle og fremtidige velfærdsudfordringer.
 • Vores viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere.

Strategiske mål

Vi er anerkendt for vores brede og dybe viden om de mest centrale udfordringer

 • Vi fokuserer vores forskning og analyser, så vi har viden indenfor alle centrale dele af forskningsprogrammet
 • Vi udvikler metodiske spidskompetencer, som understøtter realiseringen af forskningsprogrammet
 • Vi har en ekstern forskningsfinansiering der muliggør stærke forskningsmiljøer indenfor hele forskningsprogrammet
 • Alle forskere publicerer internationalt

Vi bruger vores faglige viden og internationale udsyn til at kaste lys over aktuelle og fremtidige velfærdsudfordringer

 • Vi styrker samarbejdet med strategisk vigtige nationale og internationale forskningsmiljøer
 • Vi udvikler aktiviteter og publikationer, der opsamler og formidler state-of-the-art-forskning

Vores viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere

 • Vi har en løbende dialog med centrale interessenter om udvikling og anvendelse af vores forskning
 • Vi udvikler nye formidlingsaktiviteter og -produkter, som understøtter at forskning omsættes til praksis

Vores organisatoriske processer og arbejdsformer er professionelle og understøtter mission og vision

 • Vi udvikler vores økonomistyring, ledelsesinformation og datasikkerhed, så vi understøtter god forskningspraksis og effektive arbejdsgange

Søg på sfi.dk