SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vedtægt m.m.

Del

Rammerne for SFI's arbejde er bestemt af Lov om Sektorforskningsinstitutioner og SFI's vedtægt. Derudover laver SFI årligt en Mål- og Resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet, som beskriver hvad SFI efter aftale med ministieriet skal opnå i løbet af året. I boksen finder du alle tre dokumenter.

Fagligt er det SFI's forskningsprogram, der danner rammen for vidensproduktionen. Forskningsprogrammet godkendes af SFI's bestyrelse.

 

Søg på sfi.dk