SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Afdækning af tidlig indsats overfor sårbare familier

Del
Projektet er en afdækning af sociale forholds betydning for børns sundhed og af samarbejdet mellem den kommunale sundhedspleje og socialforvaltningen i forhold til en tidlig indsats til udsatte og sårbare børn og familier. Afdækningsopgaven skal skabe viden om, hvordan kommunerne forstår og udvikler tilbud til målgruppen, og hvilke barrierer og udfordringer der er for et velfungerende tværfagligt samarbejde om en tidlig indsats på tværs af social- og sundhedsområdet. Formålet er at skabe grundlag for at udvikle og forankre kommunale indsatser, der matcher de udsatte og sårbare børn og familiers behov, og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen. Afdækningsopgaven består af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne samt af fokusgruppeinterview med udvalgte kommuner. Den vil undersøge, hvordan kommunerne definerer ”udsathed”, og hvordan de arbejder med og udvikler tilbud til udsatte og sårbare børn og familier ud fra servicelovens bestemmelser, med særligt fokus på, hvordan man konkret samarbejder med sundhedsplejen. Det færdige produkt skal bidrage til, at Sundhedsstyrelsen bliver i stand til at opslå relevante satspuljer, der kan styrke kommunernes tidlige indsats for udsatte og sårbare børn og familier. Afdækningen er en af tre selvstændige afdækningsopgaver, der udføres i medfør af satspuljen ”Tidlig Indsats for sårbare familier” (2017-2020) og skal bidrage til en effektiv målretning af den styrkede sundhedsplejerskeindsats overfor udsatte og sårbare børn og familier, som satspuljepartierne afsatte midler til i efteråret 2016. Det overordnede formål med denne satspulje er at mindske ulighed og negativ social arv ved at styrke sundhedsplejeindsatsen overfor sårbare familier.
Projektleder Katrine Syppli Kohl, SFI
Periode 07.03.2017 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Katrine Syppli Kohl

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 27 E-MAIL ksk@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Mixed methods

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk