SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Against All Odds – Overgang til voksenlivet for tidligere anbragte

Del
Denne undersøgelse sætter fokus på unge, der tidligere har været anbragt, og efterfølgende klarer sig på trods i uddannelsessystemet, og på de faktorer, som sætter tidligere anbragte unge i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb. Og hvad indebærer det ’at klare sig på trods’ egentligt for unge kvinder og mænd, med minoritets- og majoritetsbaggrund? Unge tidligere anbragte har generelt en højere risiko for at klare sig dårligere end unge voksne generelt, på mange vigtige livsområder, ex. uddannelse, beskæftigelse, afhængig af offentlig forsørgelse, fysisk og psykisk helbred, misbrug og kriminalitet. Denne gruppe vækker derfor bekymring i alle vest-europæiske lande og der kan let argumenteres for, at det offentlige har et specielt ansvar, da disse unge er vokset op helt eller delvist under det offentliges omsorg. Hvis vi skal videreudvikle gode og effektive tiltag, er det ikke tilstrækkeligt bare at fokusere på risikofaktorer.
Projektleder Jeanette Østergaard, SFI
Periode 19.06.2014 - 06.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jeanette Østergaard

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 40 E-MAIL jea@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Anbringelser, Udsatte børn og unge, Mixed methods, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk