SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Analyse af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune

Del
Helsingør Kommune foretager i efteråret 2016 et servicetjek af deres inklusionsindsats på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Baggrunden er at kommunen, som mange andre kommuner, er begyndt at inkludere flere børn i normalskolen og derfor ønsker at evaluere hvordan det går. I den forbindelse gennemfører SFI en del af dette servicetjek i form af en analyse af skolernes arbejde med inklusionsskabende indsatser og virkningen af indsatserne set i forhold til børnenes læring og trivsel. De væsentligste datakilder er kvalitative interviews med børn, forældre og personale, samt et spørgeskema til skolelederne.
Projektleder Mette Friis-Hansen, SFI
Periode 01.04.2016 - 30.06.2017
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Mette Friis-Hansen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 21 E-MAIL mfh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Inklusion, Skolegang

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk