SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Del
Kommunerne har forskellige rammevilkår, når man ser på deres muligheder for – gennem beskæftigelsesindsatsen – at påvirke, i hvilken grad borgere i den erhvervsaktive alder forsørges af det offentlige. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes befolkningssammensætning og de regionale arbejdsmarkedsforhold. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fik i 2013 udarbejdet en rapport, der afdækkede betydningen af forskellige rammevilkårselementer og rangordnede kommunerne efter, hvor vanskelige deres rammevilkår er. Med udgangspunkt i analyserne fra 2013 har STAR opdelt kommunerne i klynger, som består af kommuner, der har omtrent samme rammevilkår. Inden for hver enkelt kommunegruppe kan man sammenligne kommunale nøgletal vedrørende beskæftigelsesindsatsen og andelen af borgere, der modtager forskellige forsørgelsesydelser. Analyserne i rapporten fra 2013 (og kommunegrupperingen) er imidlertid baseret på data fra 2011, og de enkelte kommuners rammevilkår (og betydningen af forskellige rammevilkårselementer) kan have ændret sig siden. Formålet med vore nye analyse er – med udgangspunkt i aktuelle data – at lave nye analyser, som giver et opdateret grundlag for at inddele kommunerne i grupper, der har ensartede rammevilkår. Vi laver separate analyser for fem forskellige ydelseskategorier: (1) Arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse (2) Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering (3) Sygedagpenge, jobafklaringsforløb (4) Førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb (5) Alle ydelser under ét
Projektleder Gabriel Pons Rotger, SFI
Deltagere Stefan Bastholm Andrade, SFI
Periode 15.03.2017 - 18.05.2018
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Gabriel Pons Rotger

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 39 E-MAIL gpr@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Arbejdsudbud, Beskæftigelse, Fleksjob, Kontanthjælp, Ledighed, Sygefravær

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk